Geen versoepeling fiscale aflossingsverplichting

maandag 11 juni 2018 Anne-Marie Noordenbos 901x gelezen

Staatssecretaris Snel reageert in een brief aan de Tweede Kamer op vragen over het versoepelen van de fiscale aflossingsverplichting voor eigenwoningschulden die per 2013 is ingevoerd.

Volgens Snel zijn vooral jonge huishoudens gebaat bij een versoepeling. Volledige aflossing van de eigenwoningschuld is verder vanuit een levensloopperspectief niet voor iedereen optimaal. Uit het rapport van de Studiegroep Duurzame Groei en onderzoek van Netspar blijkt dat veel huishoudens relatief veel sparen voor hun pensioen. Huishoudens die de schuld op hun eigen woning volledig aflossen, zullen in de toekomst vaak een nettovervangingsratio van meer dan 100% hebben. Deze huishoudens ‘oversparen’, en zouden daarom gebaat zijn bij minder dan volledige aflossing van hun eigenwoningschuld.

Deze voordelen dienen te worden afgewogen tegen de nadelen van versoepeling: meer financiële risico’s voor huishoudens, een substantiële budgettaire derving en hogere woningprijzen.

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Financiën voor een aantal verschillende vormen van versoepeling van de aflossingseis berekend: wat het structurele budgettaire effect zou zijn, wat de benodigde beperking van de renteaftrek eigen woning zou zijn om een versoepeling van de aflossingseis te kunnen financieren en wat het effect zou zijn op de huizenprijzen. Daarnaast gaat het CPB in op de impact van versoepeling op de omvang van hypotheekschulden van huishoudens. Hieronder worden deze effecten kort beschreven:

Geen versoepeling

Snel concludeert dat een versoepeling van de aflossingsverplichting de maandlasten voor huishoudens kan verlagen, maar zou – zonder beperking van de renteaftrek eigen woning – gepaard gaan met een substantiële derving van belastinginkomsten voor de Staat, een toename van de verstoring door de overheid op de woningmarkt en een stijging van de hypotheekschulden van huishoudens.

Verder laten zowel bestaande wetgeving als de Gedragscode Hypothecaire Financieringen het al toe om minder dan volledig af te lossen. Hoewel hierbij alleen de hypotheekrente aftrekbaar is van het deel van de woningschuld dat conform de aflossingsverplichting wordt afgelost, biedt dit ruimte voor hypotheekvormen waarmee huishoudens op korte termijn al lagere maandlasten kunnen realiseren. Daarnaast wordt de fiscale eigenwoningregeling, waarvan de aflossingsverplichting deel uitmaakt, in 2019 geëvalueerd. Een versoepeling van de aflossingsverplichting ligt om voorgenoemde redenen op dit moment niet voor de hand, aldus Snel.

 

Zie ook: Besluit Eigenwoningschuld 2018

 

Meer informatie?

De vakredactie van Sdu Licent Academy heeft in samenwerking met 3 specialisten de Toolkit Schenken aan kinderen samengesteld. De toolkit bevat precies de tools en documentatie om uw cliënt praktijkgericht te adviseren. U kunt direct aan de slag en de aandacht richten op uw cliënt. > Meer informatie en bestellen.

Meer informatie: Kamerbrief inzake versoepeling fiscale aflossingsverplichting 8 juni 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.