Geen zakelijke overwegingen juridische fusie

maandag 12 maart 2018 Marthe Bruens 1445x gelezen

Het begrip ‘zakelijke overwegingen’ als voorwaarde voor de juridische fusie vrijstelling overdrachtsbelasting is niet eenvoudig te definiëren. De feiten en omstandigheden spelen een belangrijke rol.

Twee B.V.´s exploiteerden in firmaverband (vof) een damesmode- en babykledingwinkel. In 2016 vond tussen beide vennootschappen een juridische fusie plaats waarbij een verhuurd winkelpand onder algemene titel overging. De verkrijgende B.V. deed ter zake van het overgegane pand aangifte overdrachtsbelasting. Zij maakte vervolgens bezwaar tegen deze voldoening op aangifte en vroeg om toepassing van de vrijstelling van overdrachtsbelasting wegens fusie.

De inspecteur wees toepassing van de vrijstelling af. Hij was van mening dat  niet voldaan was aan de eis dat de fusie hoofdzakelijk had plaatsgevonden op grond van zakelijke overwegingen. De B.V. voerde aan dat de vennootschapsstructuur door de fusie vereenvoudigd was (onroerend goed na fusie in één vennootschap); de fusie een besparing van kosten heeft opgeleverd (minder jaarrekeningen en aangiften vennootschapsbelasting); de exploitatie van onroerend goed en de participatie in andere ondernemingen efficiënter konden worden uitgevoerd; en door de fusie de administratie eenvoudiger was geworden (minder onderlinge vorderingen en schulden en minder aangiften omzetbelasting). Volgens Rechtbank Den Haag maakt de B.V. hiermee niet aannemelijk dat er hoofdzakelijk zakelijke overwegingen aan de juridische fusie ten grondslag liggen. Het vermogen van de verdwijnende B.V. bestond voor de fusie alleen nog uit een pand dat feitelijk door de verkrijgende B.V. werd verhuurd. Het enkele resultaat van de fusie is dan dat het verhuurde pand wordt overgedragen en dat de andere bv verdwijnt. Het feit dat de juridische fusiefaciliteit voor de vennootschapsbelasting op basis van dezelfde zakelijke overwegingen wel van toepassing zou zijn geweest terwijl de juridische fusiefaciliteit voor de overdrachtsbelasting niet van toepassing is, is niet in strijd met het streven van de wetgever naar gelijke criteria voor toepassing van fiscale faciliteiten in verschillende belastingen bij juridische fusie. 

 

Wet: art. 15 lid 1, aanhef en letter h Wet BRV ; art. 5bis (lid 1) UB WBR

 

Mr. Laurens Kelterman verzorgt op woensdag 21 maart 2018 de PE-Pitstop ABC Juridische fusie en splitsing.

> Meer informatie en aanmelden

Meer informatie: Rb Den Haag 25-01-2018 (gepubliceerd 08-03-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:1319

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2018 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.