Geld doorlenen zonder zekerheden niet fataal

donderdag 13 juli 2017 Giniraynha Poulina 821x gelezen

Een aanmerkelijk belanghouder leent geld bij een onafhankelijke derde voor de financiering van de aankoop van aandelen door zijn B.V. Hij bedingt echter bij de verstrekking van de lening aan zijn B.V. in tegenstelling tot de geldverstrekker geen zekerheden. Dit leidt volgens A-G Niessen niet automatisch tot de conclusie dat de lening onzakelijk is.

Een man hield indirect alle aandelen in een B.V., die op haar beurt 50% van de aandelen bezat in een holding. Om de rest van de aandelen in de holding te verkrijgen sloot de man in 2005 een lening van € 200.000 bij een onafhankelijke derde en leende dit bedrag door aan de B.V. Nadat de holding in 2008 failliet ging, bracht de man in zijn IB-aangifte een verlies van € 176.000 ter zake van de lening in mindering op zijn belastbaar inkomen uit werk en woning. De inspecteur weigerde de aftrek. Hof Arnhem-Leeuwarden vond dat de inspecteur niet aannemelijk had gemaakt dat belanghebbende een debiteurenrisico had aanvaard dat een onafhankelijke derde onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden niet zou hebben aanvaard. A-G Niessen komt tot dezelfde conclusie en adviseert de Hoge Raad om het cassatieberoep van de staatssecretaris ongegrond te verklaren. De staatssecretaris is van mening dat het hof ten onrechte geen belang eraan had toegekend dat belanghebbende, in tegenstelling tot de geldverstrekker, geen zekerheden was overeengekomen met de B.V. Volgens de A-G had het hof kennelijk uit het ontbreken van zekerheden afgeleid dat de geldverstrekker bereid was geweest de lening te verstrekken zonder de betreffende zekerheidsrechten daadwerkelijk te verlangen. Mede gelet op de overige feiten en omstandigheden, waaronder een te verwachten opdracht en een omzetstijging, kon het hof volgens de A-G redelijkerwijs besluiten dat de lening tussen belanghebbende en de B.V. geen onzakelijk karakter droeg.

 

Wet: artikel 3.92 Wet IB 2001

Meer informatie: Parket bij de Hoge Raad, 15 juni 2017 (gepubliceerd op 7 juli 2017, ECLI:NL:PHR:2017:566)

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Licent Academy

 

‘Hof van Hoornwijck'
Laan van Zuid Hoorn 29
2289 DC Rijswijk

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2017 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.