Gemachtigde horen in procedures van anderen onvoldoende

donderdag 7 september 2017 Giniraynha Poulina 267x gelezen

De inspecteur voldoet niet aan de hoorplicht als hij alleen een hoorgesprek voert met de gemachtigde van een belanghebbende in eerdere procedures van andere belanghebbenden. Dat de geschilpunten (deels) overlappen met de geschilpunten in de zaak van belanghebbende, maakt dat niet anders.  

In een BPM-zaak meende een man dat de hoorplicht was geschonden doordat hij voorafgaande aan het doen van uitspraak op bezwaar niet was gehoord. Het hof was het met de man eens dat de inspecteur niet had voldaan aan de hoorplicht. Het voeren van een hoorgesprek met de gemachtigde van de man in eerdere procedures van andere belanghebbenden is onvoldoende. Het hof ging echter aan dit verzuim voorbij, omdat de man niet benadeeld was door het feit dat hij niet, voorafgaande aan het doen van uitspraak op bezwaar, is gehoord.

 

Belanghebbende niet benadeeld

De inspecteur was daar waar het de hoogte van de verschuldigde BPM betreft, volledig aan het bezwaar van de man tegemoetgekomen. De juistheid van de door de inspecteur verleende vermindering van het verschuldigde BPM-bedrag werd bovendien niet meer bestreden. Nu tussen partijen geen verschil van mening meer bestond over de hoogte van de vermindering, kon niet worden gezegd dat de man benadeeld was door schending van de hoorplicht. Dat de inspecteur niet was tegemoetgekomen aan het verzoek om vergoeding van de werkelijke kosten die in bezwaar waren gemaakt, leidde niet tot een ander oordeel. De inspecteur kende bij uitspraak op bezwaar, een forfaitaire kostenvergoeding toe. Dit is in lijn met het forfaitaire stelsel zoals opgenomen in het Besluit proceskosten bestuursrecht.

 

Wet: artikelen 6:22 en 7:2 van de Awb

Meer informatie: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 augustus 2017 (gepubliceerd op 6 september 2017), ECLI:NL:GHSHE:2017:3760

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2018 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.