Grote donaties straks niet meer anoniem

woensdag 9 januari 2019 Anne-Marie Noordenbos 655x gelezen

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 21 december een conceptwetsvoorstel ter consultatie aangeboden dat maatschappelijke organisaties verplicht grote donaties die zij hebben ontvangen openbaar te maken.

Het kabinet wil voorkomen dat de financiering van maatschappelijke organisaties gepaard gaat met onwenselijke beïnvloeding.

Maatschappelijke organisaties moeten grote donaties openbaar maken (via hun website of via deponering bij de Kamer van Koophandel) en daarbij de naam en woonplaats van de donateur vermelden. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt voor de gevallen dat de financier in Nederland of daarbuiten is gevestigd. Het wetsvoorstel is gericht op de ontvanger van de financiering. Het wetsvoorstel geldt voor maatschappelijke organisaties in de vorm van een stichting, vereniging of kerkgenootschap. Gekozen is voor een grensbedrag van € 15.000. Maatschappelijke organisaties die niet aan de transparantieverplichting voldoen, plegen een economisch delict.

Vrijstelling

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid voor een maatschappelijke organisatie om bij de minister voor Rechtsbescherming een verzoek in te dienen om de openbaarmaking van naam en woonplaats van een natuurlijke persoon achterwege te laten.

Met name stichtingen die geen intern toezicht of ander extern verantwoordingsmechanisme hebben, kunnen aantrekkelijk zijn voor financieel-economisch misbruik, zoals belasting- of faillissementsfraude, terrorismefinanciering of witwassen. Om die reden wordt voorgesteld om stichtingen die niet verplicht zijn om een jaarrekening of een met de jaarrekening vergelijkbare financiële verantwoording openbaar te maken, te verplichten om jaarlijks de balans en staat van baten en lasten te publiceren.

De internetconsultatie staat open tot 22 februari 2019.

Meer informatie: Internetconsultatie Transparantie maatschappelijke organisaties, 21 december 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.