Herziene goedkeuringen voor prijsgeven ODV en onderdekking

maandag 9 april 2018 Michel Halters 1539x gelezen

Op 4 april 2018 is een aantal vraag- en antwoordbesluiten (V&A's ) van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst herzien. De aanpassingen zien met name op de mogelijkheid ook na ingang van de ODV-uitkeringen de ODV nog te kunnen omzetten in een lijfrente.

De Handreiking ODV-aanspraken en overlijden van 13 oktober 2017 is op 4 april 2018 aangepast met name tekstueel. Er is een kleine aanvulling in het antwoord op vraag 2. Dit betreft de vraag hoe de regeling is als de dga komt te overlijden voordat de uitkeringen zijn ingegaan. De Handreiking is aangevuld met een verwijzing naar onderdeel 5.4 van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948. Hierin is de mogelijkheid opgenomen om ook na ingang van de uitkeringen de erfgenamen van de dga kunnen kiezen om de ODV nog om te zetten in een (nabestaanden-)lijfrente.

 

In Vraag en Antwoord (V&A) 17-008 van 1 april 2017 was opgenomen dat het niet mogelijk was om na ingang van de uitkeringen uit een ODV deze om te zetten in een lijfrente. In het voornoemde besluit van 24 november 2017 was onder voorwaarden een goedkeuring opgenomen om na ingang van de uitkeringen de ODV alsnog om te zetten in een lijfrente. Deze voorwaarden zijn nu in het herziene V&A-besluit 17-008 opgenomen.

  1. De volledige waarde van de ODV wordt aangewend ter verkrijging van een lijfrenteproduct.
  2. Belanghebbende dient voorafgaand aan de aanwending van de ODV ter verkrijging van een lijfrenteproduct bij de inspecteur een verzoek in met een beroep op de goedkeuring. In de bijlagen bij dit verzoek zijn alle relevante stukken opgenomen. Hierbij moet dan wel tevens worden voldaan aan de voorwaarden van de artikelen 3.125 en 3.126a Wet IB 2001. Het aanwenden van de ODV voor de aanschaf van een lijfrenteproduct kan dus uiterlijk plaatsvinden in het jaar waarin de dga de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de voor die dga geldende AOW-leeftijd.

 

Voor de situatie waarin de in financiële middelen van het eigenbeheerlichaam onvoldoende zijn om de ODV volledig aan te wenden voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct (onderdekking) zijn in het besluit aanvullende voorwaarden gesteld. In dat geval geldt voorwaarde 1 niet, maar gelden in aanvulling op voorwaarde 2 de volgende drie voorwaarden:

3. De onderdekking is veroorzaakt door (reële) ondernemings- of beleggingsverliezen en niet het gevolg van andere factoren als bijvoorbeeld winstuitdelingen door het eigenbeheerlichaam in de afgelopen jaren of onvolwaardige dan wel afgewaardeerde vorderingen op de dga of aan hem verwante personen.

4. Alle aanwezige bezittingen van het eigenbeheerlichaam worden aangewend ter verkrijging van een lijfrenteproduct.

5. Het eigenbeheerlichaam wordt geliquideerd direct na de verkrijging van een lijfrenteproduct.

 

In V&A 17-009 was een goedkeuring gegeven voor het gedeeltelijk prijsgeven van een ODV in geval van onderdekking. Deze voorwaarden zijn identiek aan de voorwaarden genoemd onder punt 3 tot en met 5 hiervoor. Als aanvulling is nu in V&A 17-009 opgenomen dat het prijsgeven van een gedeelte van de ODV ook niet kwalificeert als informele kapitaalstorting en niet leidt tot een verhoging van de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang van de dga.

 

In V&A 17-017 is een antwoord gegeven op de vraag of bij omzetting van een nabestaandenpensioen in eigen beheer aan een weduwe van 50 jaar, de ODV-uitkeringen ook kunnen ingaan. Dit is niet mogelijk. Het oorspronkelijke besluit is nu aangevuld met de mogelijkheid dat bij ingegane uitkeringen ODV de ODV ook nog kan worden omgezet in een lijfrente en de nabestaande van de dga tot uiterlijk vijf jaar na ingang van het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kan kiezen om de ODV om te zetten in een lijfrente.

 

V&A 17-021 en 17-030 zijn aangepast in die zin dat ook bij vervroeging van de ingangsdatum van het pensioen in eigen beheer en omzetting in een ODV bij onderdekking, de ODV kan worden afgestempeld. Het is nu ook mogelijk om na ingang van de ODV-uitkeringen voor afstempeling te kiezen.

 

Meer informatie:

Handreiking aanspraken oudedagsverplichting en overlijden (versie 4 april 2018)

 

V&A 17-008 Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (versie 4 april 2018)

 

V&A 17-009 Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (versie 4 april 2018)

 

V&A 17-017 Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen (versie 4 april 2018)

 

V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking (versie 4 april 2018)

 

V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking (versie 4 april 2018)

 

Verdiepingscursus

Woensdag 6 juni 2018 verzorgt Sdu Licent Academy een Verdiepingscursus Oudedagsverplichting bij afwikkeling PEB. > Meer informatie en aanmelden..

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.