Indekking tegen risico constructie wijst op bewust handelen

dinsdag 10 juli 2018 Remco Latour 591x gelezen

Als een bestuurder zich probeert in te dekken tegen het risico van een fiscale constructie, wijst dat erop dat hij rekening houdt met de mogelijke dat de constructie niet klopt. Als hij in zo’n situatie de belangen van de fiscus achterstelt aan zijn eigen financiële belangen, kan hij niet ontkomen aan aansprakelijkstelling door te stellen dat hij van niets wist.

Een man was de bestuurder van een stichting en hield 75% van de certificaten van aandelen in een holding. De stichting was enig aandeelhouder en bestuurder van de holding. De holding zelf was weer de enige aandeelhouder van een B.V. met een herinvesteringsreserve (HIR-lichaam). Toen de holding de aandelen in deze B.V. verkocht, viel de herinvesteringsreserve vrij. Nu was met de koper van de aandelen een structuur opgezet. Deze structuur zou de vrijvalwinst doen wegvallen tegen verliezen op oninbare vorderingen op de balans van een vennootschap die was gelieerd aan de koper. Het HIR-lichaam zou daartoe als moedermaatschappij van een fiscale eenheid fungeren waarin de vennootschap met de oninbare vorderingen zou worden opgenomen. Uiteindelijk liep de constructie niet zoals hij moest lopen en stelde de ontvanger van de belastingen zowel de stichting als haar bestuurder aansprakelijk voor de onbetaalde belastingschuld van het HIR-lichaam. De bestuurder vocht de aansprakelijkstelling aan. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde echter dat de man terecht aansprakelijk was gesteld. Zie ook: ‘Voormalig bestuurder hir-lichaam niet gedisculpeerd’.

 

Bestuurder probeerde alleen zichzelf in te dekken

De bestuurder ging in cassatieberoep bij de Hoge Raad. Hij bestreed onder meer dat hij had moeten weten dat het vermogen van het HIR-lichaam zo zou worden uitgehold dat het de vennootschapsbelastinglatentie niet meer kon voldoen. Maar de Hoge Raad oordeelt dat de bestuurder dit risico bewust heeft gelopen. Hij had namelijk geprobeerd zichzelf – en ook alleen zichzelf – in te dekken tegen het risico van het mislukken van de constructie. Hij had dus zijn eigen financiële belangen laten prevaleren boven die van de ontvanger. De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep van de bestuurder daarom ongegrond.

 

Wet: art. 12a Wet VPB 1969 en art. 40, eerste en zesde lid IW 1990

Meer informatie: Hoge Raad 6 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1110

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.