Inkeren zussen leidt niet tot navorderingsaanslag

donderdag 28 februari 2019 Annemiek Zwaan 803x gelezen

Het feit dat zijn zussen gebruik hebben gemaakt van de inkeerregeling, wil niet zeggen dat de nalatenschap te laag is vastgesteld en dat de aanslag erfbelasting van hun broer daardoor te laag is. Het buitenlands vermogen kan bij leven aan alleen de zussen zijn geschonken.

In 2002 komt een vrouw te overlijden. Haar broer en haar drie zussen zijn tot erfgenaam benoemd. In 1995 was de moeder van de vrouw en van haar broer en zussen al overleden. Uit haar nalatenschap blijkt dat zij een bankrekening had in Zwitserland. De drie zussen hebben na het overlijden van hun zus gebruik gemaakt van de inkeerregeling. Op basis daarvan komt de inspecteur tot de conclusie dat de nalatenschap van de overleden zus hoger was dan is aangegeven. De inspecteur heeft daarom een navorderingsaanslag opgelegd aan de broer.

Volgens de broer had zijn overleden zus echter geen vermogen in het buitenland. De inspecteur baseert zich op berekeningen die hij van de collega inspecteur heeft gekregen die de aanslagen inkomstenbelasting van zijn zussen heeft vastgesteld. In die berekeningen is het in 1995 door de overleden zus verkregen aandeel in het tot de nalatenschap van de moeder behorende Zwitserse vermogen na aftrek van de verschuldigde belasting over die verkrijging, aangemerkt als onderdeel van de nalatenschap van de zus.

 

Fiscus levert onvoldoende bewijs

Volgens de rechtbank heeft de inspecteur niet aannemelijk gemaakt dat bij het vaststellen van de primitieve aanslag successierecht is uitgegaan van een te laag bedrag aan nalatenschap. De ingebrachte berekeningen en de verklaring dat de IB-inspecteur deze berekeningen zijn gebaseerd op gegevens die de IB-inspecteur heeft gekregen in het kader van de inkeer door de zussen, is onvoldoende om vast te kunnen stellen dat en tot welk bedrag de overleden zus op de overlijdensdatum banksaldi in het buitenland aanhield. Ook de omstandigheid dat door de zussen is ingekeerd voor het recht van successie is onvoldoende voor de vaststelling dat de aan de broer opgelegde aanslag te laag is geweest. Inkeer voor het recht van successie door de zussen is immers ook aan de orde als de overleden zus bij leven het buitenlandse vermogen alleen aan haar zussen heeft geschonken. In het geval er in de onderliggende stukken voor berekeningen informatie staat die betrekking heeft op de fiscale positie van de broer, is de rechtbank van mening dat art. 7:4 Awb (overleggen van op de zaak betrekking hebbende stukken) is geschonden. Ook daarom moet de navorderingsaanslag van de broer volgens de rechtbank worden vernietigd.

 

Wet: art. 16 AWR, art. 7:2, 7:4 en 8:42 Awb

Meer informatie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 augustus 2018 (gepubliceerd op 26 februari 2019) (ECLI:NL:RBZWB:2018:5084)

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.