Inspecteur kon onzakelijkheid rc niet bewijzen

vrijdag 6 oktober 2017 Giniraynha Poulina 707x gelezen

De leer van de onzakelijke lening geldt ook voor een terbeschikkingstellingsvordering. Ook dan geldt dus dat de fiscus aannemelijk moet maken dat met het aangaan van de rekening-courant een debiteurenrisico is aanvaard dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen. Daar is de inspecteur in de volgende zaak niet in geslaagd.  

De enige aandeelhouder van een holding-B.V. verzocht de inspecteur om bij zijn IB-aangifte over 2013 alsnog rekening te houden met een afwaarderingsverlies op de tbs-vordering die hij had op de B.V.  De vordering was ontstaan als gevolg van de (afrondings)creditering bij de oprichting van de B.V. in 1996. De inspecteur meende dat sprake was van een onzakelijke lening. Hij wees daarom het verzoek af.

 

Rekening-courant was zakelijk

Volgens de rechtbank bleek nergens uit dat geen in wezen niet-winstdelende rente kon worden bepaald en dat de aandeelhouder een debiteurenrisico had gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou hebben aanvaard. De resultaten van een andere B.V. waarvan de aandelen middellijk volledig in het bezit waren van belanghebbende en zijn broer werden negatief, maar het vermogen was steeds positief gebleven. Zeker als de stille reserve in het onroerend goed bij de werkmaatschappij in aanmerking werd genomen, waar de aandeelhouder vanuit mocht gaan. Ook het niet vragen van zekerheden was, gelet op de uitleg van de aandeelhouder over de zin daarvan en de kennis die hij had van de debiteur, niet doorslaggevend. De rechtbank vond het aannemelijk dat belanghebbende in samenspraak met de bank als grootste schuldeiser hebben toegewerkt naar een situatie waarin de werkmaatschappij na verkoop kon voortbestaan. Bovendien hadden de schuldeisers van de werkmaatschappij en haar aandeelhouders (de bank enerzijds en de aandeelhouder en zijn broer anderzijds) voldoende dekking in het vastgoed voor hun vorderingen. Gelet op deze feiten en omstandigheden kon niet worden gezegd dat belanghebbende onzakelijk had gehandeld.

 

Wet: artikel 3.92 Wet IB 2001

Meer informatie: Rechtbank Gelderland, 29 september 2017 (gepubliceerd op 4 oktober 2017), ECLI:NL:RBGEL:2017:5051

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.