Internetconsultatie implementatie ATAD1 geopend

dinsdag 11 juli 2017 Denise Roeters 121x gelezen

Het ministerie van Financiën opende op 10 juli 2017 een internetconsultatie voor wijzigingen in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990, naar aanleiding van de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD1). Met dit conceptwetsvoorstel moet de ATAD1 geïmplementeerd worden in nationale wetgeving. De consultatie eindigt op 21 augustus 2017.

ATAD1 is een Europese richtlijn tegen belastingontwijking die een harmonisatie biedt ter bescherming van de belastinggrondslag van lidstaten. Het conceptwetsvoorstel dient per 1 januari 2019 te zijn geïmplementeerd en bevat de volgende maatregelen:

 

1.   Beperking van de aftrekbaarheid van rente in de vorm van een earningsstrippingregeling;

2.   Regel voor gecontroleerde buitenlandse vennootschappen en vaste inrichtingen;

3.   Algemene antimisbruikregel (General Anti Abuse Rule (GAAR));

4.   Regeling voor exitheffingen;

5.   Regeling voor kwalificatieconflicten door hybride structuren.


Het zwaartepunt van deze implementatie ligt bij de eerste twee maatregelen. Nederland kent al een algemene antimisbruikbepaling met het leerstuk van fraus legis, dat ook buiten de vennootschapsbelasting werking heeft. Ook kent Nederland al een exitheffing die slechts op enkele punten dient te worden aangepast. De vijfde maatregel tegen het gebruik van hybride entiteiten of instrumenten binnen de EU is aangepast in ATAD2 en treedt in werking per 1 januari 2020. Deze maatregel kent daarom een eigen implementatietraject in een separaat wetsvoorstel.

 

> Naar de internetconsultatie

Meer informatie: Ministerie van Financiën, 10 juli 2017

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Licent Academy

 

‘Hof van Hoornwijck'
Laan van Zuid Hoorn 29
2289 DC Rijswijk

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2017 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.