Internetconsultatie vierde anti-witwasrichtlijn

woensdag 12 december 2018 Anne-Marie Noordenbos 237x gelezen

Het ministerie van Financiën heeft een publieke consultatie geopend over het wetsvoorstel voor de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn.

Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Bij de vergunningverlening wordt getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat vandaag is aangeboden voor internetconsultatie.

Uitwisseling informatie

Verder wordt in het wetsvoorstel geregeld dat meer publieke partijen informatie kunnen uitwisselen, niet alleen binnen Nederland maar ook tussen lidstaten. Daarnaast maakt het wetsvoorstel uitwisseling van informatie mogelijk tussen Wwft-toezichthouders en alle instanties binnen het Financieel Expertise Centrum (FEC), als ook met parlementaire enquêtecommissies en de Algemene Rekenkamer.

Kunstsector en makelaars

Tevens wordt de reikwijdte van de Wwft verder uitgebreid ten opzichte van de kunstsector en makelaars. Voor de kunstsector geldt dat ook de opslag van kunst en girale betalingen vanaf een bedrag van € 10.000 onder de Wwft komen te vallen. Voor makelaars geldt dat zij onder de reikwijdte van de Wwft worden gebracht in het geval van verhuur van onroerend goed, vanaf een maandelijkse huurprijs van € 10.000 of meer. De bestedingslimieten en maximale bedragen van anonieme prepaidkaarten worden verlaagd en ook het gebruik van dergelijke kaarten voor online betalingen wordt beperkt. Ook worden er regels gesteld voor de acceptatie van anonieme prepaidkaarten die zijn uitgegeven in landen die geen lidstaat zijn.

De richtlijn verplicht lidstaten ook om een centraal register in te richten met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen en andere juridische constructies, alsmede van trusts en soortgelijke juridische constructies. Ook verplicht de richtlijn tot het oprichten van een verwijzingsportaal bankgegevens. Deze verplichtingen zullen in aparte wetsvoorstellen worden opgenomen.

De consultatie is geopend op 11 december 2018. De termijn voor consultatie is vijf weken.

Meer informatie: Ministerie van Financiën, 11 december 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.