Koopprijs door herzieningsrisico btw niet maatgevend WOZ

maandag 30 juli 2018 Marthe Bruens 258x gelezen

De koopprijs van een woning kort na peildatum WOZ is doorgaans maatgevend voor de WOZ-waarde. In onderhavige casus echter niet aangezien het herzieningsrisico btw in de koopprijs was verdisconteerd.

Een echtpaar heeft in mei 2015 een recreatiewoning gekocht voor een koopprijs van € 112.500. De woning stond niet in de openbare verkoop. De heffingsambtenaar heeft de WOZ-waarde voor het jaar 2016 (waardepeildatum 1 januari 2015) vastgesteld op € 162.000. De kopers waren van mening dat de koopprijs maatgevend is voor de WOZ-waarde aangezien zij de woning kort na de peildatum WOZ kochten. Zij stelden daarom dat de WOZ-waarde verminderd moest worden naar € 108.500 (koopprijs minus bedrag inventaris). De heffingsambtenaar ging hier niet in mee. Hij was van mening dat de koopprijs niet onder zakelijke omstandigheden is bepaald omdat de woning niet openbaar in de verkoop was gezet.

Herzieningsrisico
Hof Arnhem-Leeuwarden overwoog allereerst dat de bewijslast dat de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld bij de heffingsambtenaar ligt. De WOZ-waarde wordt vastgesteld op het bedrag dat de meestbiedende koper zou besteden bij verkoop op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding. In geval van koop kort na de peildatum is dat de waarde die overeenkomt met de koopprijs. In deze situatie lag het herzieningsrisico van de omzetbelasting bij de kopers. De koopprijs is dan niet geschikt als maatstaf voor vaststelling van de WOZ-waarde. Het Hof achtte het namelijk aannemelijk dat dit risico verdisconteerd was in de prijs, zodat de prijs niet de volledige tegenprestatie omvatte. De heffingsambtenaar slaagde niet in het bewijs dat de WOZ-waarde niet te hoog is vastgesteld. Het Hof stelde de waarde van de woning per 1 januari 2015 in goede justitie vast op € 125.000 en verminderde de OZB dienovereenkomstig. Hoger beroep gegrond.

Wet: art. 18 Wet WOZ

Meer informatie: Hof Arnhem-Leeuwarden, 24 juli 2018 (gepubl. 27 juli 2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6737

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.