Lid van coöperatie is niet automatisch ondernemer

woensdag 29 juli 2015 Giniraynha Poulina 700x gelezen

De coöperatie is een gebruikelijke samenwerkingsvorm tussen ondernemers, maar deze rechtsvorm brengt op zich zelf niet mee dat haar leden fiscaal als IB-ondernemers moeten worden aangemerkt. Dit heeft Rechtbank Gelderland beslist.

In geschil was of een lid van verschillende coöperaties winst uit onderneming of inkomsten uit arbeid genoot voor de werkzaamheden die hij voor de coöperaties had verricht. Rechtbank Gelderland stelde voorop dat het lidmaatschap van een coöperatie niet betekent dat haar leden een bedrijf of beroep in handelsrechtelijke of fiscale zin uitoefenen. Volgens de rechter kon in dit geval niet worden gezegd dat de onderneming van de coöperaties rechtstreeks mede voor rekening van de leden werd gedreven. Het desbetreffende lid beschikte evenmin zelf over een los van de coöperatie bestaande organisatie van kapitaal en arbeid die als onderneming kon worden aangemerkt. Uit de statuten van de coöperaties volgde namelijk dat de behaalde resultaten niet rechtstreeks aan haar leden toekwamen. Zo werd in de statuten uitdrukkelijk vermeld dat de leden niet aansprakelijk waren voor de verbintenissen van de coöperatie en dat de ledenvergaderingen van de coöperaties beslisten over uitkeringen aan de leden. Verder waren alle werkzaamheden op naam van de coöperaties gefactureerd. De leden ontvingen bovendien een beloning die niet afhankelijk was van de feitelijk aan de opdrachtgevers gefactureerde bedragen, maar een vast bedrag per maand. De rechtbank was het met de fiscus eens dat belanghebbende in een fictieve dienstbetrekking stond tot de coöperaties. De fiscus had dan ook terecht een gebruikelijk loon in aanmerking genomen.

 

Wet: artikel 3.5 Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964

Meer informatie: Rechtbank Gelderland, 28 juli 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:4882

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.