Militair krijgt lesje in WULwillendheid

vrijdag 5 januari 2018 Remco Latour 364x gelezen

Niet iedereen is even gelukkig met de Wet uniformering loonbegrip (WUL), maar dat betekent niet dat men deze wet zomaar opzij kan schuiven.

Een beroepsmilitair ging in bezwaar tegen de hem toegezonden salarisstrook over de maand januari 2013. Hij wilde dat zijn salaris met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013 opnieuw zou worden vastgesteld waarbij de WUL buiten beschouwing werd gelaten. Dit zou alleen gevolgen hebben voor de inhouding van de loonheffing. Volgens de militair waren de wijzigingen als gevolg van de invoering van de WUL in strijd met bindende verdragsbepalingen. Bovendien zou de WUL militairen meer benadelen dan anderen. De man stelde dat het hier ging om een standaardinkomensverlies van 1,5%. De belastingrechter vond dit verlies niet onevenredig in verhouding met het nagestreefde doel van de WUL: de vereenvoudiging van het stelsel van premie- en belastingheffing. Bovendien bleken er andere werknemers te zijn die minstens evenveel in koopkracht waren achteruitgegaan als militairen. Het hof oordeelde verder dat de aantasting van het eigendomsrecht als gevolg van de invoering van de WUL berustte op een wettelijke basis. Evenmin was de man getroffen door een individuele en buitensporige last. De WUL schond geen bindende verdragsbepalingen. Het hof verklaarde daarom het beroepschrift van de militair ongegrond.

 

Wet: artikel 58, tweede lid Wet fin. soc. verz. en artikel 94 Grondwet

Verdrag: artikel 8, eerste lid VBL 1949

Meer informatie: Hof Arnhem-Leeuwarden 19 december 2017 (gepubliceerd 2 januari 2018), ECLI:NL:GHARL:2017:11195

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.