Nieuwe belastingverdragen Denemarken en Algerije

woensdag 16 mei 2018 Anne-Marie Noordenbos 320x gelezen

Nederland heeft een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Denemarken ondertekend. Ook is een belastingverdrag met Algerije getekend.

Met Denemarken zijn nieuwe afspraken gemaakt over de toewijzing van het heffingsrecht over pensioenen. Ook zijn er afspraken gemaakt tegen belastingontwijking. Het wijzigingsprotocol is 9 mei in Kopenhagen ondertekend. Op dit moment wordt het heffingsrecht over pensioen dat afkomstig is uit Nederland of Denemarken toegewezen aan de woonstaat van de pensioengenieter. Met de nieuwe afspraken mogen pensioenen ook worden belast in het land waaruit deze afkomstig zijn. Het woonland voorziet op grond van het belastingverdrag dan in de voorkoming van dubbele belasting. Voor bestaande situaties is een overgangsregeling getroffen.

 

Antimisbruikbepaling

Daarnaast is in het wijzigingsprotocol een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Bij dergelijk oneigenlijk gebruik of misbruik vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op de voordelen van het belastingverdrag. Met de opname van deze antimisbruikbepaling en enkele andere aanpassingen voldoet het belastingverdrag aan de minimumstandaarden uit het zogeheten BEPS-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking. Ook is een aantal verdragsbepalingen uit het verdrag gemoderniseerd, waaronder de bepalingen inzake informatie-uitwisseling en bijstand bij invordering.

 

Algerije

Minister Blok heeft in Algiers een belastingverdrag met de Algerijnse minister van Financiën Raouia getekend. Het verdrag zorgt ervoor dat bedrijven die actief zijn in beide landen geen dubbele belasting betalen. Algerije is met 1,3 miljard euro aan handelsbetrekkingen de grootste handelspartner van Nederland in Noord-Afrika. Het belastingverdrag wordt met ingang van 2019 van kracht.

Meer informatie: Nieuwsbericht Ministerie van Financiën, 9 mei 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.