Nieuwe EU-regels tegen ontwijking vennootschapsbelasting

woensdag 2 januari 2019 Anne-Marie Noordenbos 613x gelezen

Op 1 januari treden nieuwe EU-regels in werking om een einde te maken aan de voornaamste lacunes in de wetgeving die ontwijking van vennootschapsbelasting mogelijk maakten

Met ingang van 1 januari 2019 moeten alle lidstaten nieuwe juridisch bindende antimisbruikmaatregelen toepassen die gericht zijn tegen de voornaamste praktijken van grote multinationals om belastingen te ontwijken. De regels bouwen voort op de mondiale normen die de OESO in 2015 heeft ontwikkeld inzake grondslaguitholling en winstverschuiving (de zogenoemde BEPS-regels) en zouden een instrument zijn om te voorkomen dat winsten versluisd worden buiten de EU waar zij onbelast blijven. Met name werd het volgende bepaald:

  • alle lidstaten zullen nu belasting heffen op winsten die overgeheveld worden naar landen met lage belastingen waar de onderneming geen echte economische activiteit verricht (regels betreffende gecontroleerde buitenlandse vennootschappen);
  • om ondernemingen te ontraden gebruik te maken van buitensporige rentebetalingen om zo weinig mogelijk belastingen te betalen, zullen de lidstaten het bedrag aan nettorente-uitgaven beperken dat een onderneming van haar belastbare inkomen kan aftrekken (regels inzake renteaftrekbeperking);
  • de lidstaten zullen tegen regelingen voor belastingontwijking kunnen optredenwanneer het niet mogelijk is andere bepalingen ter bestrijding van ontwijking daarop toe te passen (algemene antimisbruikregels).

Op 1 januari 2020 zullen verdere regels inzake hybride mismatches in werking treden om te voorkomen dat ondernemingen mismatches in de belastingwetgeving van twee verschillende EU-landen aangrijpen om belasting te vermijden. Ook zullen dan maatregelen van kracht worden die ervoor moeten zorgen dat winsten op activa zoals intellectuele eigendom die uit het grondgebied van een lidstaat weggehaald worden, in dat land belast worden (regels inzake exitheffingen).

Meer informatie: Europese Commissie, 30 december 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.