Nieuwe vragen en antwoorden inzake kapitaalverzekeringen

vrijdag 6 juli 2018 Michel Halters 1057x gelezen

Er is een nieuw vraag- en antwoordbesluit verschenen over Brede herwaarderingskapitaalverzekeringen en kapitaalverzekeringen eigen woning. Dit vervangt de versie van november 2017.

De vragen en antwoorden vervangen de versie van november 2017. Een BHW-kapitaalverzekering is een Brede Herwaardering kapitaalverzekering gesloten in de periode 1992 tot en met 2000 die op grond van de Invoeringswet IB 2001 op 31 december 2000 ‘op weg was’ naar een uitkeringsvrijstelling. Voor deze verzekeringen geldt een uitkeringsvrijstelling per belastingplichtige als de verzekerde ten tijde van de uitkering nog in leven is. Daarvoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er is gedurende 15 jaar (tijdklem) jaarlijks premie voldaan (vrijstelling € 28.134)
  • Er is gedurende 20 jaar (tijdklem) jaarlijks premie voldaan (vrijstelling € 95.294)
  • Hoogste premie : laagste premie = 1:10 (bandbreedte-eis)
  • Een eerder genoten uitkeringsvrijstelling moet worden geïmputeerd op latere uitkeringen

 

Een KEW is een kapitaalverzekering eigen woning, daaronder ook begrepen de spaarrekening eigen woning (SEW) en beleggingsrecht eigen woning (BEW). Er is een uitkeringsvrijstelling voor de KEW als is voldaan aan:

  • Uitkering wordt gebruikt voor aflossing eigenwoningschuld.
  • Er is gedurende 15 jaar (tijdklem) jaarlijks premie voldaan (lage uitkeringsvrijstelling)
  • Er is gedurende 20 jaar (tijdklem) jaarlijks premie voldaan (hoge uitkeringsvrijstelling)
  • Hoogst premie : laagste premie = 1:10 (bandbreedte-eis)
  • Een eerder genoten uitkeringsvrijstelling moet worden geïmputeerd op latere uitkeringen

 

Veel onduidelijk in de praktijk

Vanaf 1 januari 2013 tot 1 januari 2017 is het in een aantal specifieke situaties onder voorwaarden mogelijk om de hoge uitkeringsvrijstelling te krijgen bij afkoop van een KEW of BHW-kapitaalverzekering. Vanaf 1 januari 2017 zijn de zogeheten tijdklemmen komen te vervallen, vervolgens zijn per 1 april 2017 de tijdklemmen vervallen voor de KEW. De overige voorwaarden blijven wel van toepassing. Per 1 januari 2018 zijn voor de BHW-kapitaalverzekeringen de tijdklemmen vervallen.

In de praktijk blijken veel onduidelijkheden te zijn. In de vragen en antwoorden worden onder meer het verschil tussen KEW en BHW-kapitaalverzekeringen bij niet langer voldoen aan de voorwaarden behandeld. Ook de gevolgen van het vervallen van de tijdklemmen voor BHW-kapitaalverzekeringen komt aan de orde evenals de gevolgen van het aflopen van een rentevaste periode en overschrijding van de bandbreedte.

 

Wet: Hoofdstuk 10bis Wet IB 2001

Overige regelgeving: Vragen en antwoorden over gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving met betrekking tot de KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering per 1 januari 2017, 1 april 2017 en 1 januari 2018

 

Meer weten?

Maandag 10 september verzorgt Erik vanToledo de PE-Pitstop Knelpunten bij kapitaalverzekeringen. > Meer informatie en aanmelden

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.