Onderbouwing pleitbaar standpunt mag vrij basaal zijn

maandag 14 oktober 2019 Remco Latour 364x gelezen

Wie meent dat hij in het kader van het Unierecht op zijn BPM-aangifte een juist bedrag heeft voldaan, heeft daarmee zijn stelling dat hij een pleitbaar standpunt heeft volgens de Hoge Raad voldoende onderbouwd. In zo’n geval moet de belastingrechter onderzoeken of het Unierecht inderdaad het standpunt pleitbaar maakt.

In de zaak voor de Hoge Raad was een man in cassatie gegaan tegen een naheffingsaanslag BPM en de bijbehorende boetebeschikking. Zijn eerste klacht betrof de heffing van het griffierecht. Volgens de man viel de toegang tot de nationale rechter alleen te waarborgen als de griffierechten hooguit 4% van de betwiste vordering bedroegen. De Hoge Raad haalt zo’n regel echter niet uit de rechtspraak waarnaar de man verwijst. Het is ook niet zo dat een gering financieel belang van een zaak automatisch betekent dat de belanghebbende recht heeft op een ontheffing of vermindering van griffierecht. In Nederland kan een rechtzoekende bij de rechter een beroep op betalingsonmacht doen als heffing van het griffierecht het voor hem onmogelijk of uiterst moeilijk maakt om gebruik te maken van een bestuursrechtelijke rechtsgang. Daardoor is volgens de Hoge Raad de heffing van griffierecht niet in strijd met het Unierecht.

 

Vernietiging verzuimboete

De man stelt ook dat hij de BPM op een juist bedrag heeft berekend, zodat de naheffingsaanslag moet worden vernietigd. Hij heeft namelijk een vermindering vanwege gebruik toegepast op de BPM-grondslag van een gebruikte kampeerauto. De man wijst erop dat voor de heffing van BPM voor een nieuwe ongebruikte gesloten bestelauto die is voorzien van recreatieve voorzieningen, men moet uitgaan van een gesloten bestelauto zonder recreatieve voorzieningen. De man stelt dat daardoor het Unierecht met zich brengt dat hij de bpm-vermindering mag berekenen aan de hand van de waarde van een vergelijkbare gesloten bestelauto zonder recreatieve voorzieningen. De Hoge Raad oordeelt dat dit standpunt niet juist is, maar wel pleitbaar. De man had ook in de voorgaande procedure niet meer feiten en omstandigheden hoeven te stellen dan dat hij in het kader van het Unierecht meende een juiste berekening te hebben gemaakt. Omdat sprake is van een pleitbaar standpunt, vernietigt de Hoge Raad de verzuimboete.

 

Wet: art. 9, veertiende lid en 10 Wet BPM 1992, art. 8:41 Awb en art. 29 en 67c AWR

Meer informatie: Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1579

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.