Ontbreken gezagsverhouding baat niet

maandag 14 mei 2018 Hans de Ruijter 751x gelezen

Is een echte gezagsverhouding niet aannemelijk, bijvoorbeeld vanwege de specifieke kennis en 'vrije rol' van de opdrachtnemer, dan sluit dat nog niet het bestaan van een fictieve dienstbetrekking uit.

Een chemicus had sinds 1999 een eenmanszaak. In 2010 sloot hij als vertegenwoordiger van een managements-bv i.o. een managementovereenkomst met een andere vennootschap, op grond waarvan hij diverse werkzaamheden zou gaan verrichten, waaronder het begeleiden van de technische en operationele processen op het gebied van het ontwikkelen, produceren en verhandelen van kunststof compounds. Tot een daadwerkelijke oprichting van de management bv kwam het niet, maar aan de managementovereenkomst wordt wel uitvoering gegeven. Zijn inkomsten gaf hij aan als winst uit onderneming, maar na een  boekenonderzoek concludeerde de inspecteur dat daarvan geen sprake was. Volgens de inspecteur betrof het loon uit dienstbetrekking.

 

Vrije rol

In hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden stelt de man onder meer dat er geen sprake was van een gezagsverhouding gelet op zijn bijzondere deskundigheid en zijn adviserende en ‘vrije’ rol bij de opdrachtgever. Volgens het hof is dat standpunt niet onredelijk, maar het baat niet: de inspecteur had volgens het hof terecht zich erop beroepen dat de arbeidsverhouding in dat geval kwalificeert als een fictieve dienstbetrekking (art. 2c UBLB 1965). De chemicus verrichtte namelijk persoonlijk arbeid voor de opdrachtgever op doorgaans vier tot vijf dagen per week tegen een bruto-inkomen dat doorgaans ruim boven de norm lag. Ook het standpunt van de chemicus dat hij voor eigen rekening ontwikkelwerkzaamheden verrichtte (waarvoor een S&O-verklaring was ontvangen), en dat zijn inkomsten bij de opdrachtgever door deze ondernemingsactiviteiten werden geabsorbeerd hield geen stand. Met nauwelijks omzet en een negatief resultaat stonden die ondernemingsactiviteiten zowel qua inkomsten als tijdsbesteding niet in verhouding tot de inkomsten en werkzaamheden bij de opdrachtgever.

 

Wet: art. 2c UBLB 1965

Meer informatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 4 mei 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:3815

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.