Ontwikkelingen rond de ‘jubelton’

vrijdag 31 augustus 2018 Remco Latour 2386x gelezen

Prof. mr. dr. Bernard Schols volgt nauwgezet de ontwikkelingen rond de eenmalige verhoogde vrijstelling van schenkbelasting bij een schenking ten behoeve van de eigen woning. Schols noemt deze faciliteit de ‘jubelton’. Hij gaat in het Vakblad Estate Planning verder in op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds in 2017 de jubelton een permanent karakter kreeg.

De jubelton was in 2013 en 2014 al tijdelijk uitgebreid. Deze uitbreiding maakte het schenken van een bedrag waarmee de begunstigde een eigen woning kon aanschaffen of zijn hypotheekschuld kon aflossen erg populair. Ongeveer 74% van de schenkingen zijn toen gebruikt om de hypotheek af te lossen. Daardoor kon de fiscus minder schenk, erf- en box 3-belasting innen, aldus Schols. Daartegenover staat dat belastingplichtigen minder hypotheekrente hebben afgetrokken. Overigens verwacht de algemeen rekenkamer dat de uitbreiding van de jubelton in 2017 tot minder schenkingen leidt als de uitbreiding in 2013 en 2014. Nu de regeling permanent is, voelt men immers minder druk om nog snel een schenking te doen.

 

‘Selfie’ door de gevolmachtigde

Als een gevolmachtigde namens de volmachtgever een jubelton schenkt aan zichzelf of aan zijn familieleden, zal de inspecteur vaak stellen dat deze ‘selfie’ nietig is. Schols maakt duidelijk dat dit niet per definitie het geval is. Als iemand onbevoegd handelt als gevolmachtigde in naam van een ander, kan die ander alsnog de handeling bekrachtigen. En als de volmacht het doen van schenkingen niet uitsluit, is het de volmachtgever die de nietigheid van de schenking door de gevolmachtigde aan zichzelf moet inroepen.

 

Echtgenoot moet toestemming geven

Uit de rechtspraak blijkt dat men bij het schenken van de jubelton moet onthouden de toestemming van zijn echtgenoot te vragen. Toestemming vragen is niet nodig bij giften die gebruikelijk en evenmin bovenmatig zijn, maar een jubelton voldoet normaal gesproken niet aan deze voorwaarde. Schols noemt een voorbeeld waaruit blijkt dat de executeur zelfs een beroep kan doen op het ontbreken van toestemming als de schenker al is overleden. In deze situatie kan de executeur de schenking van de jubelton vernietigen.

 

Herroeping als schijnhandeling

Wie de jubelton niet kan schenken omdat een schenking in het verleden in de weg staat, zou kunnen denken dat met een herroeping van deze schenking het probleem is opgelost. Maar, zo legt Schols uit, als de herroeping alleen maar dient om een fiscaal voordeel te behalen, zal de fiscus stellen dat sprake is van een schijnhandeling. Aan de andere kant is het soms wel mogelijk om een beroep op dwaling te doen. Dit kan als de eerste schenking heeft geleid tot nadelige gevolgen, zodat de schenking niet zou hebben plaatsgevonden als de betrokken partijen niet hadden gedwaald. Zie ook: ‘Besparing op notariskosten pakt verkeerd uit’.

 

Permanent is permanent … of toch niet?

Schols sluit af met de opmerking dat de jubelton nu wel permanent is, maar dat al te populaire maatregelen het risico lopen om toch te worden afgeschaft. Schols verwacht niet dat deze afschaffing binnenkort aan de orde is. Toch raadt hij aan om niet te lang te wachten met het benutten van de jubelton.

 

Wet: art. 1:88, 3:68 en 3:69 BW

 

Dit bericht is slechts een beknopte samenvatting van het artikel, dat u kunt lezen in het Vakblad Estate Planning, nr. 52. Nog geen abonnement? Neem nu een kennismakingsabonnement voor € 45! 

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.