Ook tonnageregime voor verkoopprovisie

maandag 10 juli 2017 Michel Halters 59x gelezen

Is een B.V. commanditair vennoot in een scheepvaart-C.V. en verricht zij daarnaast werkzaamheden voor de scheepsmakelaar die is betrokken bij verkoop van het zeeschip van de C.V.? Dan is op de opbrengst van deze werkzaamheden ook het tonnageregime van toepassing.

Roger Wollstadt - Flickr

Roger Wollstadt - Flickr

Een B.V. was commanditair vennoot in een commanditaire vennootschap (C.V.). Deze C.V. had tot doel exploitatie van een zeeschip. Op de winst van de door de C.V. gedreven onderneming werd het zogeheten tonnageregime toegepast. Na bemiddeling door een scheepsmakelaar werd het schip verkocht. De B.V. had voorafgaand aan de verkoop diverse werkzaamheden voor de scheepsmakelaar verricht en had voor deze werkzaamheden een factuur gestuurd voor een verkoopprovisie van € 56.250. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de verkoopprovisie niet onder het tonnage-regime viel. Zie ook ‘Verkoopprovisie niet onder tonnageregime’. De Hoge Raad is echter van mening dat de verkoopprovisie voor de B.V. wel onder het tonnageregime valt. Voor toepassing van het tonnageregime moeten de werkzaamheden in eigen beheer verricht zijn. Het in eigen beheer verrichten van werkzaamheden ziet echter niet alleen op werkzaamheden door de B.V. in haar hoedanigheid van commandiet. Het omvat ook de opbrengsten van werkzaamheden die de B.V. uit andere hoofde verricht. De Hoge Raad oordeelde op basis van de door het hof vastgestelde feiten dat de verkoopprovisie het resultaat was van werkzaamheden door de B.V. in eigen beheer die direct samenhingen met de exploitatie van het zeeschip. De Hoge Raad bepaalde vervolgens dat de B.V. het tonnageregime op haar volledige opbrengst mocht toepassen.

Meer informatie: Hoge Raad 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1236

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Licent Academy

 

‘Hof van Hoornwijck'
Laan van Zuid Hoorn 29
2289 DC Rijswijk

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2017 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.