Opgeofferd bedrag deelneming kan ook negatief zijn

maandag 28 oktober 2019 Michel Halters 598x gelezen

Het opgeofferd bedrag bij ontvoeging uit een fiscale eenheid van de aandelen in de dochtermaatschappij is gelijk aan het voor de heffing van vennootschapsbelasting in aanmerking te nemen eigen vermogen van de dochter na vermindering met de toelaatbare reserves. Dit opgeofferd bedrag kan ook negatief zijn.

Een moedermaatschappij had alle aandelen in een dochtermaatschappij. Op 1 april 2013 deed de moedermaatschappij een verzoek om de fiscale eenheid vennootschapsbelasting te beëindigen. De dochtervennootschap had verliezen geleden gedurende de periode dat zij deel uitmaakte van de fiscale eenheid. De inspecteur stelde op het ontvoegingstijdstip voor de deelnemingsvrijstelling de verkrijgingsprijs van de aandelen in de dochter vast op negatief € 679.738.

 

Grammaticale uitleg

Rechtbank Zeeland West-Brabant oordeelde dat de bepaling voor het vaststellen van het opgeofferde bedrag voor de deelnemingsvrijstelling bij ontvoeging, grammaticaal moest worden uitgelegd. De moedermaatschappij was het hier niet mee eens en ging in hoger beroep bij Hof Den Bosch. Dit hof oordeelt dat het standpunt van de moedermaatschappij dat het opgeofferd bedrag nooit negatief kan zijn, geen steun vindt in het recht. Integendeel de bepaling voor vaststelling van het opgeofferd bedrag bij ontvoeging maakt juist een inbreuk op het reguliere begrip ‘opgeofferd bedrag’ om te voorkomen dat verliezen tweemaal verrekend kunnen worden. De wetgever heeft de ruwheid van die bepaling bewust aanvaard. Tot slot verwerpt het hof ook het betoog van de moedermaatschappij dat de wettelijke bepaling voor vaststelling van het opgeofferd bedrag in strijd komt met de liquidatieverliesregeling of de totaalwinstgedachte. Tijdens de zitting moest de moedermaatschappij toegeven dat de verliezen van de dochter met haar winsten waren verrekend tijdens het bestaan van de fiscale eenheid. Als er al een inbreuk is op de totaalwinstgedachte komt dat ofwel door het achterwege laten van het verzoek verliezen mee te geven aan de dochter na ontvoeging ofwel door beperking in de tijd van de verliesverrekening van negen (thans zes) jaar. Voornoemde inbreuken op de totaalwinstgedachte doen geen afbreuk aan een grammaticale uitleg. Daar komt bij dat een negatieve waarde van het opgeofferd bedrag juist in strijd komt met de ratio van de bepaling, omdat het verlies van de dochter mogelijk twee keer zou kunnen worden verrekend.

 

Wet: art. 13d lid 8, art. 15 en art. 15af lid 2 Wet VPB 1969

 

Meer weten?

Maandag 9 december 2019 verzorgen prof. mr. dr. Daniel Smit en prof. mr. dr. Reinout Kok een Verdiepingscursus over de fiscale eenheid. > Informatie en aanmelden..

Meer informatie: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 juli 2019 (gepubliceerd 25 oktober 2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2454

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.