Opnieuw geen verlengde navordering over box 1-correcties

donderdag 31 mei 2018 Remco Latour 405x gelezen

De omkering van de bewijslast die plaatsvindt als de belastingplichtige zijn aangifteplicht verzaakt, strekt zich niet uit tot de toepassing van de verlengde navorderingstermijn voor buitenlandse heffingsbestanddelen. De Hoge Raad had dit al eerder bepaald en Rechtbank Den Haag houdt zich aan deze regel.

Een man die een onderneming op het gebied van woninginrichting dreef, was rekeninghouder van een Zwitserse bankrekening. Hij had jarenlang in zijn aangiften inkomstenbelasting het bestaan van deze rekening verzwegen. Op 1 oktober 2015 liet hij de Belastingdienst weten dat hij gebruik wilde maken van de inkeerregeling. Hij sloot een vaststellingsovereenkomst met de fiscus, maar op bepaalde punten waren de partijen het niet met elkaar eens. Zo vond de inspecteur dat hij de verlengde navorderingstermijn mocht toepassen op correcties op de box 1-inkomen van de man. De rechtbank verwerpt dit standpunt met een verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad eerder dit jaar (zie: ‘Geen tweede kans voor navordering door de Belastingdienst’). Het feit dat de man niet de vereiste aangifte had gedaan, ontsloeg de inspecteur niet van zijn verplichting om aannemelijk te maken dat in het buitenland box 1-inkomen was opgekomen. De enkele stelling dat dit een mogelijkheid was, vindt de rechtbank onvoldoende.

 

Bekend onderzoek

Een ander geschilpunt betreft de vraag of de man wel kon inkeren. De inspecteur maakt duidelijk dat op 27 september 2017 de Nederlandse media voor het eerst berichtten over een groepsverzoek dat de Belastingdienst had gesteld aan de Zwitserse bank. Gezien de aandacht die was besteed aan dit verzoek moest de man in alle redelijkheid hebben vermoed dat de kans zeer groot was dat de fiscus zijn Zwitserse bankrekeningen zou ontdekken. De rechtbank oordeelt daarom dat niet is voldaan aan de voorwaarden voorde de inkeerregeling.    

 

Wet: artt. 16, vierde lid en 67n AWR

 

Meer weten?

Als u meer wilt weten over situaties waarin de verlengde navorderingstermijn van toepassing is of juist niet, volg dan de Tax Talks e-learning ‘Verlengde navorderingstermijn’. > Meer informatie

Meer informatie: Rechtbank Den Haag 22 mei 2018 (gepubliceerd 29 mei 2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:5920

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.