Overzicht lopende EU-wetgeving

donderdag 18 juli 2019 NTFR 227x gelezen

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Eerste en Tweede Kamer een brief met het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juli gestuurd met daarbij een overzicht van Europese voorstellen tot wetgeving met de stand van zaken per voorstel.

Vanuit fiscaal perspectief zijn vooral de volgende voorstellen in het overzicht relevant.

 

Belasting op financiële transacties

De FTT-richtlijn is in 2011 voorgesteld om op een efficiënte manier een bijdrage van de financiële sector ter bekostiging van de crisis te vragen. Daarnaast was het doel het verbeteren van de financiële stabiliteit omdat speculatie verminderd wordt. In 2013 is er een voorstel voor versterkte samenwerking gedaan. Er kon geen consensus worden bereikt op dit dossier. Daarom is er besloten tot versterkte samenwerking tussen een aantal lidstaten. De onderhandelingen lopen zonder direct zicht op een akkoord.

 

Wijziging interest- en royaltyrichtlijn

Oorspronkelijk werd alleen een juridische samenvoeging voorgesteld van de richtlijn.

De onderhandelingen zijn momenteel vastgelopen omdat een aantal lidstaten alleen akkoord kunnen gaan met de wijzigingen in de richtlijn als er ook een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting aan toe wordt gevoegd. Een andere groep lidstaten is op dit punt om principiële redenen tegen.

 

Twee richtlijnvoorstellen voor een gemeenschappelijke (geconsolideerde) heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

Het doel van de voorstellen is om binnen de EU eerst een gemeenschappelijke vennootschapsbelastinggrondslag te creëren en vervolgens tot consolidatie over te gaan.

De onderhandelingen zijn momenteel vastgelopen gezien de kritiek van meerdere lidstaten ten aanzien van de subsidiariteit van het voorstel.

 

Belastingheffing in de digitale economie

Deze voorstellen bevatten nieuwe en aangepaste belastingregels die beter aansluiten bij de digitaliserende economie. De Ecofinraad heeft in maart 2019 geen overeenstemming bereikt voor een digitaledienstenbelasting. Het voorstel zal niet worden ingetrokken door de Commissie. Het is niet duidelijk hoe het Voorzitterschap verder zal gaan met dit dossier.

 

Wijziging richtlijn btw-tarieven

De Commissie wil het bestaande stelsel van btw-tarieven moderniseren. Met dit voorstel gaan voor alle lidstaten dezelfde regels gelden en krijgen ze dezelfde mate van vrijheid bij de vaststelling van de btw-tarieven. Wel koppelt de Commissie dit voorstel uitdrukkelijk aan de inwerkingtreding van het definitieve btw-systeem. Afgezien van een presentatie van de Europese Commissie en een eerste gedachtewisseling is het voorstel nog niet inhoudelijk besproken.

 

Btw – bijzondere regeling voor kleine ondernemingen

Harmonisering en modernisering van de omzetgerelateerde vrijstelling kleine ondernemers (KOR) en administratieve vereenvoudigingen voor overige MKB-ondernemers.

Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase en wordt in de aangewezen Raadswerkgroep besproken.

 

Definitief btw-systeem

Dit voorstel is een vervolg op een eerder voorstel, waarin de Commissie de hoekstenen van het definitieve btw-systeem had opgenomen. Dit voorstel van de Commissie bevat een nadere invulling van het definitieve btw-systeem. Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase. De eerste besprekingen hebben plaatsgevonden in de aangewezen Raadswerkgroep.

 

Btw-relevante betaalgegevens

Voorstellen voor de verplichte verzameling en uitwisseling van de voor de btw relevante betaalinformatie. Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase en wordt in de aangewezen Raadswerkgroep besproken.

 

Aanvullende en uitvoeringsbepalingen e-commerce

 Voorstellen met daarin aanvullende bepalingen over de btw-plicht van platforms en uitvoeringsbepalingen betreffende e-commerce. Op de Ecofin van maart 2019 is een algemene oriëntatie bereikt over deze voorstellen.

 

Wijziging Btw-richtlijn en Accijnsrichtlijn op het gebied van defensie-inspanningen

Voorstel tot wijziging van de Btw-richtlijn en Accijnsrichtlijn als het gaat om een vrijstelling voor bepaalde defensie-inspanningen. Het voorstel bevindt zich in de onderhandelingsfase en wordt in de aangewezen Raadswerkgroep besproken.

 

Richtlijn betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken

Het doel van het voorstel is om de richtlijn die verouderd is aan te passen naar de nieuwe ontwikkelingen omtrent alcohol. Op de Ecofin van mei 2019 is geen overeenstemming bereikt. Het voorstel wordt daarom verder besproken in de Raadswerkgroep indirecte belastingen-accijns.

 

Richtlijn houdende een algemene regeling inzake accijns (herschikking)

Het doel van het voorstel is om de richtlijn die jaren ongewijzigd is gebleven en geen rekening heeft gehouden met de uitdagingen en kansen die de nieuwe technologieën en ontwikkelingen bieden aan te passen aan deze ontwikkelingen. Op de Ecofin van mei 2019 is geen overeenstemming bereikt. Het voorstel wordt daarom verder besproken in de Raadswerkgroep indirecte belastingen-accijns.

 

Fiscalis-programma

Met het nieuwe Fiscalis-programma komen er instrumenten en middelen beschikbaar om het fiscale beleid en de uitvoeringspraktijk van Europese belastingautoriteiten te ondersteunen. Dit gebeurt enerzijds door middel van activiteiten ten behoeve van bestuurlijke en IT-capaciteitsopbouw en anderzijds door operationele samenwerking waarbij best practices en praktische kennis kunnen worden uitgewisseld. De Raad heeft een common understanding ingenomen ten aanzien van het akkoord dat tijdens de triloogfase is bereikt. Er is echter nog geen akkoord over de volledige tekst, omdat enkele bepalingen de afronding van de onderhandelingen over het MFK vergen.

 

Meer informatie: Brief van 12 juli 2019, nr. 2019-0000108256

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.