Prinsjesdag 2018: verwachte wijzigingen in de btw

dinsdag 28 augustus 2018 Remco Latour 1436x gelezen

Op Prinsjesdag 2018 maakt de staatssecretaris van Financiën het Belastingplan 2019 en waarschijnlijk ook andere fiscale wetsvoorstellen bekend. Over de inhoud van dit pakket belastingmaatregelen bestaan al de nodige vermoedens, die hier summier zijn weergegeven voor zover zij zien op de verbruiksbelastingen.

De verwachting is dat het pakket belastingmaatregelen de volgende wijzigingen voor de btw en accijns zullen bevatten:

  • een verhoging van het verlaagde btw-tarief;
  • een aanpassing van de kleineondernemersregeling;
  • de implementatie van de E-commerce Richtlijn;
  • een uitbreiding van de btw-sportvrijstelling;
  • veranderd systeem van het nultarief voor zeeschepen en luchtvaartuigen; en
  • een verhoging van de tabaksaccijns.

Deze wijzigingen komen hieronder summier aan de orde.

 

Een verhoging van het verlaagde btw-tarief

Het kabinet wil per 1 januari 2019 het verlaagde btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Met deze extra opbrengst hoopt de regering een verlaging van de belasting op arbeid te financieren.

 

Een aanpassing van de kleine ondernemersregeling

Nu kunnen ondernemers op grond van de kleineondernemersregeling (KOR) een extra teruggaaf van btw krijgen als zij per saldo hooguit € 1.883 hoeven af te dragen. Het is de bedoeling dat in 2019 een aanpassing van de kleineondernemersregeling gaat plaatsvinden. Met ingang van dat jaar kan een ondernemer opteren voor een vrijstelling van btw en ontheffing van administratieve verplichtingen als zijn omzet minder bedraagt dan € 17.500.

 

De implementatie van de E-commerce Richtlijn

Nederland moet nog diverse onderdelen van de wijzigingen in de E-commerce Richtlijn doorvoeren. Met ingang van 1 januari 2019 zal Nederland een tegemoetkoming in de btw-verplichtingen moeten geven aan kleinere ondernemers die via het internet in beperkte mate digitale diensten leveren aan particulieren in andere lidstaten. Maar het grootste deel van de richtlijn moet worden geïmplementeerd per 1 januari 2021. Daarbij valt te denken een uitbreiding van het toepassingsgebied van het éénloketsysteem (Mini One Stop Shop) voor digitale diensten die ondernemers verrichten voor particulieren in andere lidstaten. Deze ziet op andere diensten dan digitale diensten en op de via internet verkochte goederen aan particulieren in andere lidstaten. 

 

Een uitbreiding van btw-sportvrijstelling

Volgens de wet zijn diensten van sportorganisaties aan hun leden in principe vrijgesteld van btw. De wetgevermoet deze vrijstelling uitbreiden, zodat de vrijstelling ook geldt voor dezelfde diensten die de sportorganisatie aan niet-leden verleent.

 

Veranderd systeem van het nultarief btw voor zeeschepen en luchtvaartuigen

Zeeschepen, luchtvaartuigen en de bevoorrading van en andere prestaties die betrekking hebben op deze vervoermiddelen vallen in beginsel onder het nultarief. De omschrijving van de leveringen en diensten wordt herschreven. Zo wordt bijvoorbeeld meer precies omschreven welke schepen vallen onder het nultarief.

  

Verhoging tabaksaccijns

Het kabinet is van plan om de tabaksaccijns taakstellend te verhogen. Het kabinet stelt te willen komen tot een rookvrije generatie.

 

Wet: artt. 9, tweede lid, onderdeel a, 11, eerste lid, onderdeel e, 20, 25 en tabel II, onderdeel a, subonderdelen 3 en 4 Wet OB 1968 en art. 35 Wet op de accijns

 

Bronnen: Regeerakkoord 2017 10 oktober 2017, Bijlagen Miljoenennota 2018, 34775, nr. 2, Belastingplan 2018 en Richtlijn (EU) 2017/2455 

 

Meer verwachte wijzigingen

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.