RB: meldingsplicht internationale belastingadviezen te grof

vrijdag 1 februari 2019 Anne-Marie Noordenbos 369x gelezen

Volgens het RB leggen de nu voorgestelde maatregelen van het wetsvoorstel ‘implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’ een grote druk op de capaciteit van zowel intermediairs als overheid.

Het doel van het conceptwetsvoorstel is vooral het tegengaan van belastingontduiking en -ontwijking. Daar waar het gaat om belastingontduiking is het RB als vereniging absoluut voorstander van een harde aanpak. Zowel richting de belastingplichtige die belasting ontduikt als de belastingadviseur die daar medewerking aan verleent. Het volgen en toepassen van een ‘fiscaal voordelige weg’ is volgens het RB iets totaal anders. Dit conceptwetsvoorstel werpt echter grote barrières op als men gebruik wil maken van de bestaande fiscale verschillen tussen (autonome) EU-lidstaten. Ongepast en niet consistent in vergelijking met onze Nederlandse situatie, waarin geen meldingsplicht van toepassing is,  aldus  Fons Overwater, voorzitter van het RB.   

 

RB is voorstander om ‘witte’ lijst in te voeren

Het RB is een groot voorstander van transparantie, en niet als zodanig tegen een meldingsplicht voor intermediairs en belastingplichtigen. Maar het moet niet zo ver gaan dat een dergelijk initiatief een onevenredige last oplevert voor zowel de praktijk als voor de overheid. Dat kan voorkomen worden door een zogenaamde ‘witte lijst’ in te voeren, met daarin veelvoorkomende praktijksituaties die dan sowieso uitgezonderd worden van de meldingsplicht. Onduidelijk is of bijvoorbeeld de aankoop van een buitenlandse woning, een schenking aan kinderen in het buitenland, de verdeling van een nalatenschap met bestanddelen in het buitenland of het wijzigen van de vestigingsplaats van de onderneming of de woonplaats van de ondernemer onder de meldingsplicht vallen. Door deze uit te zonderen via de ‘witte’ lijst, worden veel onnodige meldingen, werkdruk en lasten voorkomen en kan meer aandacht worden gegeven aan meer ongewone situaties. 

Het aantal meldingen dat mogelijk vanuit deze nieuwe regelgeving zal worden gedaan is naar verwachting groot.

 

Meer weten?

 Vrijdag 14 februari 2019 verzorgt mr. Robert van der Jagt de PE-Pitstop Mandatory Disclosure-richtlijn. > INFORMATIE EN AANMELDEN

Meer informatie: RB, 1 februari 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.