Rechtspraak onzakelijke lening ook voor regresvordering dga

dinsdag 21 oktober 2014 Asha Stuivenwold 610x gelezen

De Hoge Raad geeft aan dat de jurisprudentie over onzakelijke leningen ook van toepassing is op het als borg handelen van een aanmerkelijk belanghouder.

In de zaak voor de Hoge Raad stond een dga borg voor de verplichtingen uit een lening, die een bank aan zijn bv had verstrekt. Toen de bv twee jaar later de verplichtingen niet meer kon nakomen, betaalde de dga een bedrag tegen finale kwijting aan de bank voor aflossing van de lening. In zijn aangifte voerde hij dit bedrag op als negatief resultaat uit overige werkzaamheden. De inspecteur weigerde dit. Hof Arnhem-Leeuwarden besliste dat de geldlening en later de regresvordering geen onzakelijk karakter hadden. (zie Aflossing vennootschapslening aftrekbaar bij dga). De Hoge Raad gaf echter aan dat het hof had miskend dat de rechtspraak voor de onzakelijke lening ook hier van toepassing was. Eerder (ECLI:NL:HR:2003:AH8973) besliste de hoogste rechter al dat als een ab-houder zich hoofdelijk aansprakelijk heeft gesteld voor een geldverstrekking aan zijn bv en deze hoofdelijk aansprakelijk stelling alleen kan worden aangemerkt als ‘een handelen van een aandeelhouder als zodanig’, een verlies niet ten laste van het resultaat uit overige werkzaamheden kan worden gebracht. De Hoge Raad aan dat voor de beantwoording van de vraag of de aanvaarding van de hoofdelijke aansprakelijkheid moet worden aangemerkt als ‘een handelen van een aandeelhouder als zodanig’, het volgende beslissend is. Namelijk, of een (niet van de winst van de vennootschap afhankelijke) vergoeding kan worden bepaald waartegen een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest eenzelfde aansprakelijkheid te aanvaarden, onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden. Hierbij maakt het geen verschil of de lening bij een derde is afgesloten. De Hoge Raad vernietigde de hofuitspraak en verwees de zaak naar Hof Den Bosch.

 

Wet: artikel 3.95 Wet IB 2001

Meer informatie: Hoge Raad, 17 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2984

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.