Renteaftrek vergt parallellie interne en externe lening

donderdag 3 mei 2018 Remco Latour 754x gelezen

De rente op een schuld ter financiering van een besmette rechtshandeling is gewoon aftrekbaar als de rente in feite is verschuldigd aan een derde. Deze situatie is niet aannemelijk als de interne en externe lening verschillen in hoofdsom, aflossingsschema en rentepercentage.

Deze problematiek kwam naar voren in de volgende zaak en een verwante zaak (Hof Den Haag 17 april 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:999). Een Nederlandse B.V. was betrokken bij een grootschalige taxplanningstructuur. Daarbij had de B.V. geld geleend van een concernmaatschappij in Londen voor de financiering van een besmette rechtshandeling. Een deel van de rente was niet aftrekbaar op grond van fraus legis, maar de vraag was of het resterende deel, de excesrente, wel aftrekbaar was. Zie ook: ‘Oordeel Hoge Raad in arresten Credit Suisse’.

 

Kenmerken leningen

De B.V. stelde dat de concernmaatschappij het uitgeleende geld zelf had gefinancierd met een lening die zij had verkregen van een derde. De B.V. zou dus feitelijk de rente verschuldigd zijn aan die derde. In dat geval is de rente aftrekbaar. Hof Den Haag oordeelt echter dat onvoldoende parallellie bestaat tussen de interne en externe lening. Bij de beoordeling van de vraag of voldoende parallellie bestaat tussen een interne en externe lening moet men in ieder geval bepaalde kenmerken van de leningen beoordelen. Deze kenmerken zijn de omvang, de looptijd, het aflossingsschema en de rentevergoeding. Daarnaast moet men de omvang en het aangaan van de leningen in onderlinge samenhang beoordelen. In deze zaak kwam de looptijd van de externe leningen niet overeen met die van de interne leningen. Verder waren sommige interne leningen gefinancierd met verschillende kleinere externe leningen. Ook was de zakelijke rente op de interne leningen niet steeds gelijk aan de rente op de corresponderen de schulden aan derden. De excesrente valt daarom onder de renteaftrekbeperking bij besmette rechtshandelingen.

 

Wet: art. 10a, derde lid, onderdeel a Wet VPB 1969

Meer informatie: Gerechtshof Den Haag 17 april 2018 (gepubliceerd 2 mei 2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1000

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.