Rentevoortwentelingsaanspraak blijft na fusie bij overdrager

maandag 24 juni 2019 Remco Latour 269x gelezen

Via een besluit heeft de staatssecretaris van financiën enkele beleidsbesluiten voor bedrijfsfusie, juridische splitsing en juridische fusie aangepast aan de invoering van de earningsstrippingsmaatregel.

Om een bedrijfsfusie, juridische splitsing of juridische fusie fiscaal te faciliteren moet men voldoen aan de standaardvoorwaarden. Het nieuwe besluit breidt onder meer de standaardvoorwaarden uit met de voorwaarde dat overdragende partij subjectgebonden aanspraken blijft houden. Daartoe behoren ook aanspraken op voortwenteling van een saldo aan renten die onder de earningsstrippingsmaatregel vielen. Het besluit behandelt ook de renten       die bij de overnemer zijn ontstaan vóór het overgangstijdstip (de zogeheten voorfusierenten) Bij de voortwenteling zijn deze voorfusierenten aftrekbaar in een jaar dat eindigt na het overgangstijdstip voor zover:

  • in dat jaar ruimte bestaat voor het in aftrek brengen van voortgewentelde saldi aan renten; en
  • bij de overnemer in dat jaar ruimte zou bestaan voor het in aftrek brengen van voortgewentelde saldi aan renten als de bedrijfsfusie niet zou hebben plaatsgevonden.

Deze regel geldt niet voor zover de ruimte voor het in aftrek brengen van voortgewentelde saldi aan renten ontstaat door rechtshandelingen die voor meer dan 50% zijn gericht op het verruimen van de mogelijkheid om voorfusierenten in aftrek te brengen. De fiscus gaat ervan uit dat dit het geval is als de rechtshandeling niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen.

 

Wet: art. 14, 14a, 14b en 15b Wet Vpb 1969

Meer informatie: Staatscourant 9 mei 2019 (gepubliceerd 21 juni 2019), 34646

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.