Schending Wwft-plicht toe te rekenen aan enig aandeelhouder

dinsdag 5 november 2019 Remco Latour 860x gelezen

Als een B.V. met maar één (indirecte) aandeelhouder haar Wwft-verplichtingen schendt, zal deze schending zijn toe te rekenen aan de bestuurder. Hij riskeert dan strafvervolging!

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgde een man voor het zich als feitelijk leidinggever schuldig maken aan het niet-voldoen aan de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het OM meent namelijk dat de B.V. van de man ongebruikelijke transacties niet heeft gemeld en niet heeft voldaan aan het verplichte cliëntenonderzoek. De man stelt dat het OM hem niet mag vervolgen omdat de man al met een fiscale vergrijpboete is gestraft. De rechtbank wijst de man erop dat de fiscale boete was opgelegd voor het indienen van een onjuiste aangifte. Het niet voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wwft is een ander (strafbaar) feit. Dat sommige regelingen in de belastingwet en de Wwft parallel met elkaar lopen, doet daar niet aan af.

 

Feitelijk leidinggeven

Rechtbank Amsterdam constateert dat één tenlastegelegde transactie niet is bewezen. Maar de B.V. was bij tientallen transacties betrokken, waarbij contante betalingen van € 25.000 of meer in ontvangst waren genomen. Deze omstandigheden waren objectieve indicatoren voor het doen van een onverwijlde melding. De B.V. was pas na een Wwft-controle overgegaan tot een melding. Omdat de man indirect de bestuurder en enig aandeelhouder van de B.V. was, was hij met de B.V. te vereenzelvigen. Daarmee bewees het OM dat de man feitelijk leiding had gegeven aan het opzettelijk in strijd handelen met de meldplicht. Verder had de B.V. het vereiste cliëntenonderzoek nagelaten. Daarmee schond zij bovendien de verplichting om de cliëntengegevens op een toegankelijke wijze vast te leggen en te bewaren. Ook deze schending valt de man toe te rekenen. De rechtbank veroordeelt de man tot een taakstraf van honderd uren. Mocht hij zijn taakstraf niet verrichten zoals het hoort, dan kan hij vijftig dagen in vervangende hechtenis worden genomen.

 

Wet: art. 67d AWR en art. 1, eerste lid, 3, 16 en 33 Wwft

 

Meer weten?

Dinsdag 9 juni 2020 verzorgt mr. Arthur Kan de PE-Pitstop Aansprakelijkheid van de belastingadviseur. > Informatie en aanmelden

Meer informatie: Rechtbank Amsterdam 23 oktober 2019 (gepubliceerd 31 oktober 2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:8009

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.