Sigrid Hemels: ‘Verlenging multiplier zeer te prijzen’

vrijdag 29 maart 2013 Sigrid Hemels 611x gelezen

Op 20 maart werd bekend dat de Europese Commissie de zogeheten multiplier voor giften aan culturele instellingen heeft goedgekeurd. Diezelfde dag maakte staatssecretaris Weekers bekend dat deze multiplier één jaar langer kan worden toegepast. Sigrid Hemels, hoogleraar belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tevens werkzaam bij Allen & Overy, zet voor Taxence de recente ontwikkelingen uiteen en licht toe hoe de multiplier aan kan zetten tot fiscaal aantrekkelijke giften.

De multipliers staan in artikel 6.39a Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 16, lid 3 Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Deze houden in dat de giften aan culturele instellingen voor het bepalen van de omvang van de giftenaftrek worden verhoogd met 25% (IB) respectievelijk 50% (Vpb) met een maximum van € 1250 respectievelijk € 2500. De culturele instelling moet wel de algemeen nut beogende instelling (anbi) status hebben en bij de belastingdienst als culturele instelling geregistreerd staan. In het programma anbi opzoeken kan dit worden gecontroleerd: culturele anbi's hebben in de kolom 'activiteit' 'cultuur' staan. Ook in de aangifte inkomstenbelasting moet sinds dit jaar worden gespecificeerd of giften aan een 'gewone' anbi of aan een culturele anbi zijn gedaan. De multiplier gold namelijk al vanaf 2012, maar was door het uitblijven van de goedkeuring van de Europese Commissie nog niet in werking getreden. Door de goedkeuring is dit alsnog met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 het geval.

 

Wachten op goedkeuring

Het uitblijven van de goedkeuring had als nadelig effect dat culturele instellingen niet konden starten met hun marketingcampagnes om gevers aan te trekken: een donateur, wil, zeker als hij een grotere gift gaat doen, immers zeker weten of hij daadwerkelijk kan rekenen op de multiplier. Dit geldt nog sterker voor donateurs die een periodieke gift willen doen. Deze giften die in een notariële akte moeten worden vastgelegd, zijn aftrekbaar zonder dat er een drempel of een maximum geldt. Deze giften moeten echter voor minimaal 5 jaar worden aangegaan. De multiplier zou echter maar 5 jaar, tot en met 2016 gelden. Doordat de goedkeuring voor de multiplier niet in 2012, maar pas in 2013 kwam, was in feite een jaar 'verloren' gegaan.

 

Verlenging multiplier

Het is daarom zeer te prijzen dat de staatssecretarissen van Financiën en Cultuur op 19 maart hebben aangekondigd dat de multiplier met één jaar wordt verlengd. Hierdoor kunnen periodieke giften die in 2013 voor het eerst uitkeren, ook ten volle van de multiplier profiteren. Deze verlenging zal worden opgenomen in het Belastingplan 2014 of in de Overige Fiscale Maatregelen 2014. Doordat de verlenging nu al is aangekondigd, kunnen culturele instellingen direct ten volle gebruik maken van de kansen die de multiplier hen biedt om meer en grotere giften aan te trekken.

 

Extra voordeel

Iemand die tegen 52% wordt belast en in 2013 in een notariële akte vastlegt dat hij gedurende 5 jaar jaarlijks € 5000 aan een culturele instelling zal schenken, heeft optimaal profijt van de multiplier. Hij mag namelijk jaarlijks € 6250 van zijn inkomen aftrekken, waardoor de gift hem netto maar € 1750 per jaar kost. De culturele instelling krijgt echter € 5000 per jaar in handen en kan daarmee prachtige zaken tot stand brengen. Zonder de multiplier was het voordeel € 2400 geweest, de multiplier levert dus een extra voordeel van € 650 per jaar op. Bij kleinere giften werkt de multiplier natuurlijk ook.

 

Eerste aanzet

De regering hoopt dat gevers het multipliervoordeel niet zelf houden, maar daarmee extra giften aan culturele instellingen doen. Het doel is dat over vijf jaar we het in Nederland net als in landen als Engeland en de VS het heel gewoon vinden om giften aan culturele instellingen te doen. Door de overheidsbezuinigingen kunnen zij namelijk niet meer zonder particuliere ondersteuning. De multiplier moet een eerste zetje zijn om grotere giften aan cultuur te doen. Niet alleen mensen met hoge inkomens, maar ook middeninkomens kunnen hierdoor mecenas worden en ervaren hoe leuk het kan zijn om aan cultuur te geven.

 

Sigrid Hemels is als docent aan Licent Academy verbonden voor o.a. de Actualiteitencursus Geefwet en Doelvermogens op 16 april. Tijdens deze cursus worden de belangrijkste fiscale thema’s ten aanzien van doelvermogens belicht. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Klik op de link hieronder voor meer informatie en het inschrijfformulier.

Meer informatie: Actualiteitencursus Geefwet en Doelvermogens

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.