Snel nuanceert kritiek op effectief belastingtarief multinationals

woensdag 20 februari 2019 Anne-Marie Noordenbos 463x gelezen

Er is geen aanleiding de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting te heroverwegen. Dit meldt staatssecretaris Snel als antwoord op Kamervragen over het rapport Effective tax rates of multinational enterprises in the EU’ waarin stond dat multinationals in Nederland gemiddeld 10,4 procent belasting over hun winst, terwijl het officiële tarief 25% is.

Volgens Snel wordt de berekening van het effectief tarief sterk beïnvloed door de gebruikte gegevens en de keuze van berekeningsmethode. Hij refereert aan het rapport ‘Corporate Tax Statistics’ van de OESO. Dit rapport  komt tot een effectief tarief van vennootschapsbelasting in Nederland van 23,0%. Daarnaast geldt dat bij een gekozen berekeningsmethode de verschillen tussen effectief en statutair tarief goed verklaarbaar kunnen zijn door specifieke kenmerken van de onderzochte ondernemingen en landen. Het effectieve tarief is bovendien niet van belang bij de vraag of sprake is van een laagbelastende jurisdictie. Daarvoor is van belang of het algemeen geldende statutaire tarief minder dan 9% bedraagt.

 

Aandeelhouders

Het statutaire tarief in de vennootschapsbelasting is 25%. Een EU-rapport komt uit op een gemiddeld effectief winstbelastingtarief in Nederland van 22,5%. Het klopt dat beide tarieven op zichzelf beschouwd lager zijn dan het gemiddelde effectieve belastingtarief op arbeid. Daarbij tekent Snel echter aan dat de winst van een lichaam nogmaals aan belastingheffing kan worden onderworpen zodra deze winst wordt uitgedeeld aan de aandeelhouders, bijvoorbeeld aan de heffing van dividendbelasting of inkomstenbelasting. 

 

Bronbelasting

Rente- en royaltyinkomsten bij belastingplichtigen kunnen effectief tegen een laag tarief worden belast ondanks een hoog statutair tarief in het land waar die belastingplichtige gevestigd is. Vandaar dat de conditionele bronbelasting op rente en royaltybetalingen idealiter van toepassing zou zijn op rente- en royaltybetalingen die niet of tegen een laag effectief tarief worden belast. Bij de vormgeving van de bronbelasting moet echter ook rekening worden gehoude met de uitvoerbaarheid. Een effectieftarieftoets leent zich daarom niet voor een benadering per land, maar meer voor een case-by-casebenadering. In zo’n benadering dient per rente- en royaltybetaling te worden berekend wat het effectieve tarief is van deze betaling bij de ontvanger. Oftewel bij iedere rente- en royaltybetaling aan een gelieerd lichaam zou de betaler moeten nagaan of deze betaling in voldoende mate wordt belast bij de ontvanger en zou de Belastingdienst op al deze betalingen toezicht moeten houden. Hiervoor zou veel en hooggekwalificeerde toezichtscapaciteit nodig zijn.

 

Volgens Snel heeft kabinet heeft ingezet op een afgewogen pakket aan maatregelen gericht op het tegengaan van belastingontwijking en is er geen aanleiding de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting te heroverwegen.

Meer informatie: Beantwoording Kamervragen effectieve belastingtarief multinationals, 19 februari 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.