Snel vindt overgangsregeling beleidsaanpassingen landbouw voldoende

woensdag 10 juli 2019 Anne-Marie Noordenbos 201x gelezen

Voor staatssecretaris Snel is heroverweging van het beleid van intrekking van de goedkeuring voor het tweede pachtersvoordeel en het vervallen van een separate fiscale doorschuiving van productierechten niet aan de orde.

Dit laat hij weten aan de Tweede Kamer met  de antwoordbrieven die verstuurd zijn aan LTO Nederland, NAJK en VLB over twee beleidsaanpassingen met betrekking tot landbouw.

In het huidige besluit van 23 november 2018 is een overgangsregeling opgenomen die geldt tot en met 30 juni 2019. Deze overgangsregeling is bedoeld om lopende aan- en verkooptransacties van gepachte grond aan de pachter bij publicatie van het besluit, onder de oude regeling af te kunnen ronden. Dit acht Snel een passende overgangsregeling. Het is echter denkbaar dat bijzondere omstandigheden ertoe leiden dat het belastingplichtige/pachter niet lukt om het juridisch eigendom van de gepachte grond uiterlijk op 30 juni 2019 te verkrijgen. Uit coulance kan de termijn die eindigt op voormelde datum op verzoek onder voorwaarden worden verlengd, maar uiterlijk tot en met 31 december 2019.

Voorwaarden

Hierbij gelden verder de volgende voorwaarden. Belastingplichtige/pachter moet concrete handelingen ter zake van de verkrijging van de gepachte grond hebben verricht waaruit blijkt dat het proces om de juridische eigendom van de gepachte grond te verkrijgen, evident is gestart voor 23 november 2018, zijnde de datum van de dagtekening van het besluit. Daarnaast moet sprake zijn van een situatie waarbij uit de feiten en omstandigheden blijkt dat de termijnoverschrijding van de overgangsregeling bij de afwikkeling van het proces, niet aan belastingplichtige/pachter kan worden toegerekend. Een dergelijk verzoek om verlenging van de termijn moet voor 31 december 2019 worden gedaan.

Meer informatie: Ministerie van Financien, 8 juli 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.