Subjectieve vrijstelling Vpb stichtingen en verenigingen

vrijdag 12 oktober 2018 Annemiek Zwaan 1035x gelezen

De staatsecretaris heeft op basis van ervaringen uit de afgelopen jaren een besluit plus stappenplan uitgebracht waarin beleidsstandpunten zijn opgenomen over de subjectieve vrijstelling Vpb voor stichtingen en verenigingen.

Sinds 2012 geldt er een generieke subjectieve vrijstelling van vennootschapsbelasting voor stichtingen en verenigingen die slechts beperkt winstgevende ondernemingsactiviteiten verrichten. Aan deze subjectieve vrijstelling kan pas worden toegekomen als sprake is van belastingplicht. Er moet eerst zijn vastgesteld dat de stichting of vereniging een onderneming drijft in de zin van art. 2 eerste lid onderdeel e jo art. 4 Wet Vpb 1969.

 

De subjectieve vrijstelling is van rechtswege van toepassing als aan de voorwaarden van art. 6 lid 1 Wet Vpb is voldaan. Als er op tijd een verzoek wordt ingediend, kan worden afgezien van de vrijstelling (art. 6 lid 3 Wet Vpb 1969).

In het besluit worden, op basis van de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met deze bepaling, de volgende onderwerpen behandeld: winstgrenzen (onderdeel 2), winstgrenzen en eindafrekeningswinst (onderdeel 3), de mogelijkheid om te opteren voor belastingplicht (onderdeel 4) en verliesverrekening over de vrijgestelde periode heen (onderdeel 5). Als bijlage bij het besluit is een schema opgenomen, waarin via een stappenplan wordt aangegeven wanneer een stichting of vereniging al dan niet subjectief is vrijgesteld.

 

Wet: art. 2, 4 en 6 Wet Vpb 1969

Meer informatie: MvF 19-09-2018, nr. 2018-155144 (Stcrt. 2018, 54139)

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.