Tijdig intentieverklaring nodig voor BOF

woensdag 7 november 2018 Remco Latour 880x gelezen

Een voorwaarde voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij het erven van aanmerkelijkbelangaandelen in een B.V. is dat de B.V. minstens een jaar een materiële onderneming drijft. Aan deze voorwaarde is nog steeds te voldoen als de B.V. minder dan een jaar geleden is opgericht, maar dan moet wel tijdig een intentieverklaring zijn opgesteld.

Een man bezat een stuk landbouwgrond dat hij verpachtte aan een derde. De pachtovereenkomst eindigde in 2013. In dat jaar zou een neef van de man de grond verbouwen in het kader van een nieuw landbouwbedrijf met zijn oom en zus. De man dacht in september 2012 na over nieuwe ondernemingsvormen. In december 2012 besloot hij een landbouwbedrijf via een op te richten B.V. te drijven. Op 28 december 2012 sloot hij met de B.V. in oprichting een overeenkomst voor de verhuur van de landbouwgrond in 2013. Op 31 december richtte hij de B.V. op. Zijn nicht is bestuurder van deze B.V. De man overleed op 3 november 2013. De vraag is of zijn erfgenamen op de verkregen aandelen in de B.V. van hun oom de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) mogen toepassen. Hof Den Bosch oordeelt dat niet is voldaan aan de bezitseis. De B.V. heeft minder dan een jaar een materiële onderneming gedreven. Het hof verwerpt het standpunt van de erfgenamen dat de B.V. eerder is begonnen met de onderneming. De erfgenamen kunnen geen intentieverklaring overleggen, die deze stelling ondersteunt.  Het standpunt dat de oom vóór 3 november 2012 al een materiële onderneming dreef, helpt de erfgenamen evenmin. Dit zou alleen helpen als de onderneming geruisloos in de B.V. is ingebracht. Daarnaast doen de erfgenamen een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Als hun oom had gekozen voor een maatschapsvorm, was de onderneming al in september 2012 begonnen. Maar de oom heeft niet gekozen voor een maatschapsvorm, zo redeneert het hof. De erfgenamen kunnen daarom niet met succes een beroep op het gelijkheidsbeginsel.

 

Wet: art. 35d SW 1956

Regeling: art. 9, eerste lid onderdeel b Uitv.reg. Schenk- en erfbelasting 2010

Meer informatie: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 31 augustus 2018 (gepubliceerd 6 november 2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3654

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.