Toelichting fiscale behandeling letselschadevergoedingen

donderdag 25 april 2019 Anne-Marie Noordenbos 592x gelezen

Een eenmalige uitkering van een letselschadevergoeding is niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting. Staatssecretaris Snel reageert op de brief van de vaste commissie van Financiën over de brief van Slachtofferhulp Nederland, Vereniging van Letselschade Advocaten en het Verbond van verzekeraars over de fiscale behandeling van letschadevergoedingen.

De staatssecretaris licht kort toe welke fiscale gevolgen een ontvangen letselschadevergoeding kan hebben.

 

Fiscale gevolgen letselschadevergoeding

Een eenmalige uitkering van een letselschadevergoeding is niet belast voor de loon- of inkomstenbelasting (box 1). Voor zover het bedrag van de schadevergoeding op de peildatum van 1 januari van ieder jaar nog in bezit is van een persoon, is het vermogen en maakt daarmee deel uit van de rendementsgrondslag van box 3. Uitgangspunt bij box 3 is dat vermogen dat op de peildatum tot het bezit behoort ongeacht de herkomst daarvan onder de rendementsgrondslag van box 3 valt. Met vermogen verkregen als letselschadevergoeding kan, net zoals met ander vermogen, een rendement worden behaald. Deze inkomsten uit vermogen worden in de vermogensrendementsheffing op forfaitaire wijze belast. Het is gebruikelijk dat bij het bepalen van de omvang van de schade rekening wordt gehouden met de ingeschatte belastingheffing als gevolg van de te ontvangen schadevergoeding waardoor de schadevergoeding hoger zal worden vastgesteld. In het geval er geen belastingheffing wordt verwacht zal de schadevergoeding dientengevolge ook lager worden vastgesteld.

 

Motie Leijten/Lodders

In de motie Leijten/Lodders wordt het kabinet verzocht een poging te doen het aantal mensen met een letselschadevergoeding in kaart te brengen, het financiële beslag te bepalen van een uitzondering van deze vergoedingen op de grondslag van de vermogensrendementsheffing, de wijze waarop een uitzondering kan worden vormgegeven aan te geven en over de uitvoerbaarheid hiervan door de Belastingdienst te informeren. Dit onderzoek loopt nog en Snel wil de Kamer voor het zomerreces informeren.

 

Meer informatie: Brief over de fiscale behandeling letselschadevergoedingen, 24 april 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.