Verhuurderheffing in strijd met gelijkheidsbeginsel

maandag 29 april 2019 Michel Halters 668x gelezen

De rechtbank is van oordeel dat de situatie van mede-eigendom en volledige eigendom voor de verhuurderheffing ongelijk wordt behandeld. Voor deze ongelijke behandeling is geen rechtvaardiging.

Twee heren waren onverdeeld eigenaar van 40 woningen waarvoor verhuurderheffing was verschuldigd. Van de 40 woningen waren 35 WOZ-beschikkingen aan de ene mede-eigenaar verstrekt en 5 WOZ-beschikkingen aan de andere eigenaar. De eigenaar die 35 WOZ-beschikkingen had ontvangen, kreeg ook de aanslag verhuurderheffing.

 

Geen rechtvaardiging voor ongelijke behandeling

In geschil bij Rechtbank Noord-Holland is of de verhuurderheffing in strijd is met het verdragsrechtelijke gelijkheidsbeginsel. De rechtbank komt tot het oordeel dat sprake is van strijd met het gelijkheidsbeginsel vanwege de gronden, zoals de Hoge Raad die heeft geformuleerd in zijn arrest van 8 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:846. Een mede-eigenaar van 35 woningen kan slechts voor 10 woningen gebruik maken van de vermindering van de grondslag. De twee mede-eigenaren kunnen voor slechts 15 van de 40 woningen gebruikmaken van die vermindering. Dit is ongelijk aan de situatie waarbij twee verschillende eigenaren ieder voor 10 van de bij hen volledig in eigendom zijnde woningen gebruik kunnen maken van de vermindering van de grondslag. De rechtbank vindt dat er geen rechtvaardiging is voor de ongelijke behandeling van de twee hiervoor genoemde situaties, ondanks de ruime beoordelingsmarge die aan de fiscale wetgever toekomt bij het formuleren van fiscale wetgeving. De rechtbank vermindert de aanslag verhuurderheffing naar nihil.

 

Wet: art. 1.4 WMM en art. 14 EVRM en art. 26 IVBPR

Meer informatie: Rechtbank Noord-Holland 25 maart 2019 (gepubliceerd 25 april 2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:2856

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.