Verwachte wijzigingen pensioen- en lijfrenteregelingen

maandag 14 oktober 2019 Michel Halters 1124x gelezen

Op 7 oktober 2019 heeft Minister Koolmees een brief aan de Eerste Kamer gezonden over de toekomst van het pensioenstelsel. In deze brief geeft de minister de planning weer van de uitwerking van diverse onderdelen van het pensioenakkoord.

Het pensioenakkoord bestaat uit diverse onderdelen. Een onderdeel hiervan is de temporisering van de stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2020. In juli 2019 is een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Vanaf 2025 zal de stijging van de AOW voor 2/3e gekoppeld worden aan de stijging van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Dit betekent dat elk jaar levenswinst uitkomt op acht maanden langer doorwerken en gemiddeld vier maanden langer AOW-pensioen. Deze aangepaste koppeling gaat na 2024 ook gelden voor de pensioenrichtleeftlijd, waardoor ook deze minder snel zal stijgen.

 

Tijdelijke RVU-drempelvrijstelling en verlofsparen

Het kabinet en sociale partners hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat werkenden in Nederland gezond naar hun pensioen kunnen toewerken. Om dit te bereiken moet per 1 januari 2021 een tijdelijke drempelvrijstelling van vijf jaar komen in de RVU-heffing. Ook is de bedoeling dat werkenden in Nederland meer fiscale ruimte krijgen om te kunnen verlofsparen. Minister Koolmees verwacht voor de zomer van 2020 met een wetsvoorstel te komen.

 

Uitwerking pensioenakkoord

Een stuurgroep bestaande uit het kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties streeft ernaar om uiterlijk in april 2020 een uitwerking te presenteren van het pensioenakkoord. Medio 2020 zal de minister een notitie over dit onderwerp presenteren. Belangrijk is dat het nieuwe pensioenstelsel Europeesrechtelijk bezien houdbaar is. Daarom wint de minister expertise hierover in. De verwachting is dat de uitkomsten hiervan begin 2020 beschikbaar zijn.

 

Problematiek van het nabestaandenpensioen

Verder behandelt de minister nog  de gewenste wijzigingen voor het nabestaandenpensioen. Begin 2020 ontvangt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies van de Stichting van de Arbeid over de gewenste vormgeving van het nabestaandenpensioen.

 

Pensioenopbouw zelfstandigen

Voor zelfstandigen onderzoekt de minister thans de mogelijkheden om vrijwillig aan te sluiten bij een pensioenregeling. Ook onderzoekt de minister de mogelijkheid van een auto enrollment met een opt out voor zelfstandigen.

 

Opname bedrag ineens

Voorgesteld wordt ook dat elke deelnemer aan een pensioenregeling de mogelijkheid krijgt 10% van de waarde van het opgebouwde pensioen op te nemen als een bedrag ineens. Dit zou ook moeten gaan gelden voor lijfrenten en pensioen in eigen beheer. Het gecombineerde wetsontwerp waarin ook de drempelvrijstelling bij de RVU-heffing en verruiming van de fiscale ruimte voor verlofsparen wordt voorgesteld zal in een internetconsultatie worden opengesteld tegen eind 2019. Het wetsontwerp wordt naar verwachting in de zomer van 2020 ingediend bij de Tweede Kamer.

Meer informatie: Bron: Brief ‘Toekomst pensioenstelsel’ van 7 oktober 2019 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.