Verzamelbesluit lijfrenten gepubliceerd

maandag 3 juni 2019 Anne-Marie Noordenbos 946x gelezen

Het verzamelbesluit lijfrenten is gepubliceerd. Het besluit vervangt het besluit uit 2012 en bevat een aantal nieuwe beleidsstandpunten en goedkeuringen.

Vooruitlopend op wetgeving is een goedkeuring opgenomen die het mogelijk maakt dat de faciliteiten van de artikelen 6.5 en 6.6 Wet IB 2001 ook van toepassing zijn als een alimentatielijfrente of een pensioenverrekeningslijfrente wordt afgesloten bij een bank, een beleggingsonderneming of een beheerder van een beleggingsinstelling of een instelling voor collectieve belegging in effecten.

In dit besluit zijn de beleidsstandpunten opgenomen over de lijfrenteverzekering, de lijfrenterekening, het lijfrentebeleggingsrecht, de aftrek van premies voor lijfrenteverzekeringen en de aftrek van de inleg voor lijfrenterekeningen en lijfrentebeleggingsrechten als uitgaven voor inkomensvoorzieningen onder de Wet IB 2001. Ook zijn de beleidsstandpunten opgenomen over vóór 2001 gesloten lijfrenten en andere rechten op periodieke uitkeringen voor de toepassing van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.

Naast de aanpassingen van het besluit aan de gewijzigde wetgeving zijn in dit besluit nieuwe standpunten opgenomen over, dan wel toegevoegd aan de volgende onderwerpen:

 • – nagekomen bedragen (2.2.5);
 • – restsaldo lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht na de laatste uitkering (2.2.6);
 • – liquidatie GFH Paraplufonds (2.2.7);
 • – geruisloze terugstorting te veel betaalde premie of te hoge inleg (2.6);
 • – uiteenlopende polisomschrijvingen; standaardclausules (3.2.2);
 • – tussentijdse beëindiging en declausulering van een zuivere nabestaandenlijfrente (4.2.7);
 • – voorwaarden buitenlandse aanbieders van voortgezette lijfrente of arbeidsongeschiktheidsverzekering (4.9);
 • – Pre Brede Herwaarderingslijfrente; heffing na een overschrijding wettelijke termijn (5.6);
 • – afkoop lijfrente of periodieke uitkeringen vóór 2016 (9.1.2);
 • – onttrekken premie voor periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid aan lijfrentekapitaal (9.1.4);
 • – afkoop van alimentatieverplichting (9.3.4);
 • – verrekening van pensioenrechten (9.3.5).

 

Meer weten?

Woensdag 2 oktober 2019 verzorgen Erik van Toledo en mr. dr. Gerard Staats een Masterclass polislezen levensverzekeringen.

Meer informatie: Besluit 16 mei 2019, nr. 2019-115021, Stcrt. 2019, 30558

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.