Vooraankondiging arresten Hoge Raad 12 juli 2019

maandag 8 juli 2019 NTFR 344x gelezen

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 12 juli aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Klik dan hier  voor een kennismakingsabonnement van drie maanden.

 

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR 

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

17/03824

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 juli 2017, nrs. 16/00483 t/m 16/00488;16/00497 t/m 16/00502 en 16/01259
ECLI:NL:GHARL:2017:5577

Verschillende diensten van maatschappij ter bevordering van geneeskunde zijn niet vrijgesteld

2017/2187

 

Conclusie A-G Ettema 3 december 2018
ECLI:NL:PHR:2018:1453

A-G Ettema adviseert Hoge Raad zaak van vereniging van artsen te verwijzen voor onderzoek naar toepassing onderwijsvrijstelling

2019/1030

18/00806

Gerechtshof Amsterdam 11 januari 2018, nr. 16/00538
ECLI:NL:GHAMS:2018:87

Door een bezwaarschrift te faxen naar een onjuist faxnummer is sprake van onredelijk gebruik van het procesrecht

2018/494

 

Conclusie A-G IJzerman 29 mei 2019
ECLI:NL:PHR:2019:700

 

18/00956

Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2018, nrs. 16/00421 en 16/00422
ECLI:NL:GHAMS:2018:169

Bonusaandelen vallen niet onder de reikwijdte van de WKR

2018/650

 

Conclusie A-G Niessen 27 februari 2019
ECLI:NL:PHR:2019:183

A-G Niessen belicht gebruikelijkheidseis van de werkkostenregeling

2019/737

18/04360

Gerechtshof Den Haag 4 september 2018, nr. 18/00411
ECLI:NL:GHDHA:2018:2269

Vermogensrendementsheffing was in 2015 niet discriminatoir

2018/2419

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

18/02470

Gerechtshof Amsterdam 8 mei 2018, nr. 17/00280
ECLI:NL:GHAMS:2018:1697

 Hof verhoogt de immateriële schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn

2018/1798

18/02954

Gerechtshof Den Haag 1 juni 2018, nrs. BK-18/00157 t/m BK-18/00176
ECLI:NL:GHDHA:2018:2044

BPM: waardevermindering als gevolg van schade bedraagt niet meer dan 72% van schadebedrag

2018/2280

 

Conclusie A-G Wattel 22 maart 2019
ECLI:NL:PHR:2019:276

Cassatie na terugwijzingsuitspraak hof; 72%-regeling BPM niet in strijd met art. 110 VWEU

2019/1452

18/03132

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 juni 2018, nr. 17/00004
ECLI:NL:GHSHE:2018:2464

Hof vernietigt beschikking aansprakelijkstelling; disculpatiemogelijkheid ondanks onvoldoende vermogen

2018/2168

 

Conclusie A-G IJzerman 7 mei 2019
ECLI:NL:PHR:2019:478

 

18/03243

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 juni 2018, nrs. 16/00097 t/m 16/00099
ECLI:NL:GHARL:2018:5980

Rechtbank heeft bezwaar tegen voldoening op aangifte ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard

2018/1842

18/03450

Gerechtshof Den Haag 29 juni 2018, nr. BK-18/00512
ECLI:NL:GHDHA:2018:2053

Gemachtigde stuurde aan op uitspraak op bezwaar die bij rechtbank op formele gronden wordt vernietigd

2018/2339

 

Conclusie A-G IJzerman 29 mei 2019
ECLI:NL:PHR:2019:699

 

18/04085

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nrs. 16/00395 en 16/00396
ECLI:NL:GHARL:2018:7559

Vaststellingsovereenkomst verhindert aanvoeren nieuwe rechtsgronden

2018/2047

18/04098

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 augustus 2018, nr. 17/00722
ECLI:NL:GHSHE:2018:3682

Tbs-regeling moet ruim worden uitgelegd

2018/2627

 

Conclusie A-G Niessen 16 april 2019
ECLI:NL:PHR:2019:407

Bedrag op derdenrekening notaris blijft tot vermogen behoren

2019/1356

18/04612

Gerechtshof Amsterdam 18 september 2018, nrs. 17/00293, 17/00294, 17/00298 en 17/00299
ECLI:NL:GHAMS:2018:3513

Inspecteur heeft ambthalve aanslagen met redelijke schatting vastgesteld

2018/2508

18/04730

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 oktober 2018, nrs. 17/00968 t/m 17/00971
ECLI:NL:GHARL:2018:8799

Belanghebbende heeft geen recht op hogere aftek wegens uitgaven voor monumentenpand

2018/2450

18/05589

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 november 2018, nr. 17/00884
ECLI:NL:GHARL:2018:10264

Doorzendplicht niet van toepassing; hof acht aannemelijk dat bezwaarschrift bewust bij onbevoegd bestuursorgaan is ingediend

2018/2863

 

Conclusie A-G IJzerman 29 mei 2019
ECLI:NL:PHR:2019:701

 

19/01914

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 oktober 2018, nrs. BK/AR-ARN 18/00047 en 18/00696
ECLI:NL:GHARL:2018:8750

Omkering en verzwaring bewijslast: redelijke schatting

2018/2441

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd 

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

18/00926

Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2018, nrs. 16/00425 en 16/00426
ECLI:NL:GHAMS:2018:365

 

Conclusie A-G Niessen 27 februari 2019
ECLI:NL:PHR:2019:183, NTFR 2019/737

A-G Niessen belicht gebruikelijkheidseis van de werkkostenregeling

18/00952

Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2018, nrs. 16/00423 en 16/00424

ECLI:NL:GHAMS:2018:364

 

Conclusie A-G Niessen 27 februari 2019
ECLI:NL:PHR:2019:183, NTFR 2019/737

A-G Niessen belicht gebruikelijkheidseis van de werkkostenregeling

18/00953

Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2018, nrs. 16/00429 en 16/00430

ECLI:NL:GHAMS:2018:367

 

Conclusie A-G Niessen 27 februari 2019
ECLI:NL:PHR:2019:183, NTFR 2019/737

A-G Niessen belicht gebruikelijkheidseis van de werkkostenregeling

18/00955

Gerechtshof Amsterdam 25 januari 2018, nrs. 16/00427 en 16/00428

 

Conclusie A-G Niessen 27 februari 2019
ECLI:NL:PHR:2019:183, NTFR 2019/737

A-G Niessen belicht gebruikelijkheidseis van de werkkostenregeling

18/02951

Gerechtshof Den Haag 1 juni 2018, nrs. BK-18/00300 t/m BK-18/00314
ECLI:NL:GHDHA:2018:2049

 

Conclusie A-G Wattel 22 maart 2019
ECLI:NL:PHR:2019:276, NTFR 2019/1452

Cassatie na terugwijzingsuitspraak hof; 72%-regeling BPM niet in strijd met art. 110 VWEU

18/02952

Gerechtshof Den Haag 1 juni 2018, nrs. BK-18/00177 t/m BK-18/00240
ECLI:NL:GHDHA:2018:2048

 

Conclusie A-G Wattel 22 maart 2019
ECLI:NL:PHR:2019:276, NTFR 2019/1452

Cassatie na terugwijzingsuitspraak hof; 72%-regeling BPM niet in strijd met art. 110 VWEU

18/02953

Gerechtshof Den Haag 1 juni 2018, nrs. BK-18/00261 t/m BK-18/00284
ECLI:NL:GHDHA:2018:2046

 

Conclusie A-G Wattel 22 maart 2019
ECLI:NL:PHR:2019:276, NTFR 2019/1452

Cassatie na terugwijzingsuitspraak hof; 72%-regeling BPM niet in strijd met art. 110 VWEU

18/02955

Gerechtshof Den Haag 1 juni 2018, nrs. BK-18/00241 t/m BK-18/00260
ECLI:NL:GHDHA:2018:2047

 

Conclusie A-G Wattel 22 maart 2019
ECLI:NL:PHR:2019:276, NTFR 2019/1452

Cassatie na terugwijzingsuitspraak hof; 72%-regeling BPM niet in strijd met art. 110 VWEU

18/02956

Gerechtshof Den Haag 1 juni 2018, nrs. BK-18/00285 t/m BK-18/00299
ECLI:NL:GHDHA:2018:2045

 

Conclusie A-G Wattel 22 maart 2019
ECLI:NL:PHR:2019:276, NTFR 2019/1452

Cassatie na terugwijzingsuitspraak hof; 72%-regeling BPM niet in strijd met art. 110 VWEU

18/03239

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 16/00772 en 16/00773

18/03304

Gerechtshof Den Haag 22 juni 2018, nr. BK-17/00778

 

Conclusie A-G IJzerman 29 mei 2019
ECLI:NL:PHR:2019:698

18/04084

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nrs. 16/00397 en 16/00398

18/04087

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nrs. 16/00597 en 16/00598

18/04089

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nr. 16/00399

19/00105

Hoge Raad der Nederlanden 21 december 2018, nr. 18/02748
ECLI:NL:HR:2018:2409

19/00134

Rechtbank Noord-Holland 13 juli 2018, nr. HAA 18/3082 WOZ KOE1

19/00298

Gerechtshof Amsterdam 15 januari 2019, nr. 18/00021

ECLI:NL:GHAMS:2019:530

 

Conclusie A-G IJzerman 29 mei 2019
ECLI:NL:PHR:2019:580

19/00335

Rechtbank Den Haag 20 december 2018, nr. SGR 18/4132 V

19/00376

Centrale Raad van Beroep 11 december 2018, nr. 17/502 PW
ECLI:NL:CRVB:2018:4012

19/00443

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 december 2018, nr. 17/01290

19/00672

Rechtbank Den Haag nrs. SGR 18/1755 t/m 18/1758

19/00676

Rechtbank Den Haag nr. SGR 18/1902

19/00677

Rechtbank Den Haag nrs. SGR 18/1906 en SGR 18/1907

19/00678

Rechtbank Den Haag nrs. SGR 18/2001 en SGR 18/2003

19/00679

Rechtbank Den Haag nrs. SGR 18/2035, SGR 18/2037, SGR 18/2038 en SGR 18/2039

19/00680

Rechtbank Den Haag nrs. SGR 18/1982, SGR 18/1983, SGR 18/1984, SGR 18/1985 en SGR 18/1986

19/00681

Rechtbank Den Haag nr. SGR 18/1909

19/00682

Rechtbank Den Haag nrs. SGR 18/1875 en SGR 18/1878

19/01108

Gerechtshof Den Haag 16 januari 2019, nr. BK-18/00395

19/02083

Centrale Raad van Beroep 28 maart 2019, nr. 17/2174 ZW
ECLI:NL:CRVB:2019:1039

19/02175

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 18 december 2018, nr. AWB 17/1349 W1
ECLI:NL:CBB:2018:688

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.