Vooraankondiging arresten Hoge Raad 15 maart 2019

maandag 11 maart 2019 Anne-Marie Noordenbos 331x gelezen

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 15 maart aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van aritkel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Klik dan hier  voor een kennismakingsabonnement van drie maanden.

 

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR 

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

17/02551

Gerechtshof Amsterdam 18 april 2017, nr. BKIBK-AMS 16/00307
ECLI:NL:GHAMS:2017:1507

Voordeel in verband met garantstelling deels belast

2017/1486

 

Conclusie A-G Wattel 31 januari 2018
ECLI:NL:PHR:2018:120

Voordeel in verband met garantstelling vormt alleen informeel kapitaal als dit zijn grond alleen vindt in concernmotieven

2018/712

17/04329

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27 juli 2017, nr. BRE 16/4458

ECLI:NL:RBZWB:2017:4805

Afwaardering van tbs-vordering die na emigratie is verstrekt niet aftrekbaar als row

2017/2488

 

Conclusie A-G Niessen 26 april 2018
ECLI:NL:PHR:2018:467

Afwaardering van tbs-vordering die na emigratie is ontstaan, is niet aftrekbaar als row

2018/2137

17/04336

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 september 2017, nr. 16/01337
ECLI:NL:GHARL:2017:7796

Na verwijzing: brutoloon deels genoten wegens mogelijkheid van verrekening in rekening-courant

2017/2672

 

Conclusie A-G Niessen 14 december 2018
ECLI:NL:PHR:2018:1381

Verschil tussen brutoloon en nettoloon niet 'vorderbaar en inbaar’

2019/474

18/00329

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 17/00510 t/m 17/00513
ECLI:NL:GHARL:2017:10966

Aan autohandelaar opgelegde navorderingsaanslagen ter zake van verplichte vrijval niet voldane omzetbelastingschulden zijn terecht

2018/270

18/00529

Gerechtshof Amsterdam 2 januari 2018, nr. BK/AMS 16/00461
ECLI:NL:GHAMS:2018:284

Geen reclamebelasting op abri en mupi wegens schending gelijkheidsbeginsel

2018/490

18/01642

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 maart 2018, nr. 16/03503
ECLI:NL:GHSHE:2018:1133

Hof geeft BPM-gemachtigde waarschuwing na ongepast taalgebruik

2018/937

18/01955

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, nr. 16/01241
ECLI:NL:GHARL:2018:2802

Welbewuste keuze van gemeente voor egalisatiereserve heeft gevolgen voor opbrengstlimiet

2018/1047

18/03543

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 29 juni 2018, nrs. 17/00460 en 17/00516
ECLI:NL:GHSHE:2018:2786

Terechte aanslagen rioolheffing voor eigenaar recreatiewoningen

2018/2486

18/03846

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 september 2018, nr. 17/00747
ECLI:NL:GHSHE:2018:3705

Geen misbruik van het recht om te worden gehoord

2018/2786

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting 

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

18/01585

Gerechtshof Den Haag 27 maart 2018, nr. BK-17/00737
ECLI:NL:GHDHA:2018:796

Aanslag schenkingsrecht over in 1991 geschonken buitenlands vermogen is terecht opgelegd I

2018/1123

18/01856

Gerechtshof Den Haag 27 maart 2018, nr. BK-17/00738
ECLI:NL:GHDHA:2018:797

Aanslag schenkingsrecht over in 1991 geschonken buitenlands vermogen is terecht opgelegd II

2018/1124

18/03271

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  26 juni 2018, nr. 17/01140

ECLI:NL:GHARL:2018:5944

Aftrek van hypotheekrente in ander jaar dan de rente is betaald, is niet mogelijk

2018/1631

18/03567

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 juli 2018, nrs. 17/00839 en 17/00840
ECLI:NL:GHARL:2018:6158

Belanghebbende maakt niet aannemelijk dat sprake is van een verbod op privégebruik van een bestelauto

2018/1830

18/03843

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 juli 2018, nrs. 17/00851 t/m 17/00857
ECLI:NL:GHARL:2018:6896

Hof wijst herzieningsverzoek af; geen nieuwe feiten en omstandigheden

2018/1952

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd 

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

17/05607

Rechtbank Gelderland 17 oktober 2017, nrs. AWB 16/7406, 16/7407 en 16/7408

 

Conclusie A-G IJzerman 12 december 2018
ECLI:NL:PHR:2018:1372

18/01957

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nr. 16/01242

18/02178

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 maart 2018, nr. 17/00816

18/02438

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nr. 17/00729

18/02915

Gerechtshof Den Haag 19 juni 2018, nr. BK 17/00941

18/03104

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 17/00759 t/m 17/00762

18/04542

Rechtbank Noord-Holland nr. HAA 18/710

18/04799

Rechtbank Noord-Holland 1 november 2018, nrs. HAA 18/2850, 18/2851 en 18/28S2 V

19/00137

Centrale Raad van Beroep 27 december 2018, nr. 17/7499 PW-V
ECLI:NL:CRVB:2018:4272

 

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.