Vooraankondiging arresten Hoge Raad 19 juli 2019

maandag 15 juli 2019 NTFR 398x gelezen

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 19 juli aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Klik dan hier  voor een kennismakingsabonnement van drie maanden.

 

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR 

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

15/04171bis

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 juli 2015, nr. 14/00530
ECLI:NL:GHSHE:2015:2917

Webcamsessies met Filipijnse modellen: plaats van dienst is gelegen op Filipijnen

2015/2575

15/04171

Conclusie A-G Ettema 4 juli 2016
ECLI:NL:PHR:2016:754

A-G Ettema concludeert tot het stellen van prejudiciële vragen over webcamdiensten

2016/2557

15/04171

HR 22 september 2017
ECLI:NL:HR:2017:2431

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over aard en plaats van dienst inzake live erotische webcamsessies van modellen op Filipijnen

2017/2458

 

A-G HvJ 12 februari 2019
ECLI:EU:C:2019:109

Plaats van dienst erotische webcamsessies

2019/540

 

HvJ EU 8 mei 2019
ECLI:EU:C:2019:388

Geelen: erotische webcamdiensten belastbaar in lidstaat van vestiging van dienstverrichter

2019/1291

17/01041bis

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 april 2017, nr. BRE 16/1532
ECLI:NL:RBZWB:2017:2454

Rechtbank stelt prejudiciële vragen omtrent toewijzingsregels zeevarenden

2017/1440

17/01041

Conclusie A-G Wattel 3 augustus 2017
ECLI:NL:PHR:2017:723

Volgens A-G is inwoner van Letland die voor Nederlandse werkgever op een zeeschip werkt onderworpen aan sociale-zekerheidswetgeving van Letland

2017/2698

17/01041

HR 27 oktober 2017
ECLI:NL:HR:2017:2681

Hoge Raad stelt prejudiciële vraag over premieplicht inzake voor Nederlandse werkgever buiten EU werkzame Letse zeevarende op zeeschip onder vlag van Bahama's

2017/2697

 

A-G HvJ 10 januari 2019
ECLI:EU:C:2019:10

Zeevarende werkzaam op zeeschip onder de vlag van de Bahama’s premieplichtig in woonland

2019/439

 

HvJ EU 8 mei 2019
ECLI:EU:C:2019:381

Letse zeevarende extraterritoriaal werkzaam voor Nederlandse werkgever op een schip varend onder vlag Bahama's is verzekerd in woonland

2019/1305

17/05803

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 november 2017, nr. 16/01187
ECLI:NL:GHARL:2017:9640

Beëindiging van door ratchetbepaling ontstaan lucratief belang leidt niet tot een row- of ab-verlies

2017/3117

 

Conclusie A-G Niessen 18 oktober 2018
ECLI:NL:PHR:2018:1175

Geen verlies ter zake van middellijk gehouden lucratief belang

2019/2591

17/05809

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 december 2017, nr. 16/01250
ECLI:NL:GHARL:2017:10604

Geen aftrek ter voorkoming van dubbele belasting voor toezichtwerkzaamheden bij bouw boorschip in Zuid-Korea

2018/201

 

Conclusie A-G Niessen 26 maart 2019

ECLI:NL:PHR:2019:308

Kantoorruimte in Zuid-Korea terecht niet aangemerkt als vaste inrichting

2019/1143

18/02353

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 april 2018, nrs. 17/00215 en 17/00216
ECLI:NL:GHARL:2018:3556

Waardebepaling van niet commercieel gebruikt kantoorpand

2018/1230

 

Conclusie A-G IJzerman 12 april 2019
ECLI:NL:PHR:2019:379

Voor waarderingsmaatstaf uitgaan van gecorrigeerde vervangingswaarde die hoger is dan marktwaarde

2019/1370

18/03377

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 juni 2018, nrs. 17/00704 t/m 17/00706
ECLI:NL:GHARL:2018:5940

Aftrek voorbelasting loods hoewel geen objectief bewijs toekomstige belaste activiteiten

2018/1807

18/03472

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 juli 2018, nr. 16/03517
ECLI:NL:GHSHE:2018:2858

Geen terugwijzing naar inspecteur ondanks schending hoorplicht; strijd met goede procesorde

2018/2683

18/03647

Gerechtshof Amsterdam 12 juli 2018, nrs. BK/BK-AMS 17/00407 t/m 17/00410
ECLI:NL:GHAMS:2018:2438

De aan de vaste inrichting toe te rekenen winst is terecht vastgesteld op 50% van de aan belanghebbende toekomende rente op de lening aan de bv

2018/2839

18/03649

Gerechtshof Amsterdam 12 juli 2018, nr. 17/00411
ECLI:NL:GHAMS:2018:2436

Winst via vaste vertegenwoordiger voor de helft belast in Nederland

2018/2528

19/00217

Gerechtshof Den Haag 18 december 2018, nrs. BK-18/00493 en BK-18/00494
ECLI:NL:GHDHA:2018:3458

Navordering belaste afkoop partneralimentatie terecht

2019/417

19/01106

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2019, nrs. 16/01335 en 16/01336
ECLI:NL:GHARL:2019:1857

Verhuurderheffing vormt voor beheerstichting van een hofje geen individuele en buitensporige last I

2019/752

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting 

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

16/00410bis

Gerechtshof Amsterdam 15 december 2015, nrs. 14/00707 t/m 14/00711
ECLI:NL:GHAMS:2015:5621

GN-indeling van ‘large format informatiedisplays’ met LCD-scherm

2016/476

16/00410

Conclusie A-G Ettema 29 december 2016
ECLI:NL:PHR:2016:1428

'Large format informatiedisplays' kunnen niet onder post 8528 51 GN worden ingedeeld

2017/411

16/00410

HR 20 april 2018
ECLI:NL:HR:2018:630

Hoge Raad stelt prejudiciële vraag over tariefindeling van grote lcd-beeldschermen

2018/1154

 

HvJ EU 11 april 2019
ECLI:EU:C:2019:319

 

18/03217

Gerechtshof Den Haag 15 juni 2018, nr. 18/00404
ECLI:NL:GHDHA:2018:1495

Vermindering van algemene heffingskorting voor medewerker van instelling van EU in strijd met Unierecht

2018/1556

 

Conclusie A-G Niessen 7 maart 2019
ECLI:NL:PHR:2019:216

Vermindering van algemene heffingskorting voor medewerker van EU-instelling in strijd met Unierecht

2019/988

18/03623

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 juli 2018, nr. 17/00695
ECLI:NL:GHARL:2018:6299

Franchisegever fastservicefoodmarket moet bij wege van assimilatie worden ingedeeld in sector 44 (Zakelijke Dienstverlening II)

2018/1919

 

Conclusie A-G Wattel 23 april 2019

ECLI:NL:PHR:2019:439

Franchisegever moet volgens A-G Wattel worden ingedeeld in sector 44 (zakelijke dienstverlening)

2019/1555

18/04212

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 september 2018, nr. 18/00004
ECLI:NL:GHARL:2018:8254

Sportcomplex is terecht als één object afgebakend; waarde niet te hoog vastgesteld

2018/2282

18/05119

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2018, nr. 18/00475
ECLI:NL:GHARL:2018:9451

Geen aftrek scholingsuitgaven voor studie in eigen beheer

2018/2560

18/05493

Gerechtshof Amsterdam 15 november 2018, nr. 17/00563
ECLI:NL:GHAMS:2018:4921

WOZ-waarde matig onderhouden woning niet te hoog vastgesteld

2019/266

19/00697

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 januari 2019, nr. 18/00168
ECLI:NL:GHARL:2019:675

Hof bevestigt door rechtbank verminderde WOZ-waarde woning

2019/403

19/00862

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 januari 2019, nrs. 17/01389 t/m 17/01395
ECLI:NL:GHARL:2019:190

Intenties belastingplichtige niet relevant voor toepassing verlengde navorderingstermijn

2019/272

19/00884

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 januari 2019, nr. 16/03924
ECLI:NL:GHSHE:2019:69

Hof ziet geen gronden voor herziening van eerdere uitspraak

2019/649

19/00892

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 januari 2019, nrs. 17/01359 t/m 17/01379
ECLI:NL:GHARL:2019:59

Belanghebbende was rekeninghouder bij KB-Lux; navorderingsaanslagen IB/PVV en VB terecht opgelegd

2019/177

19/01107

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2019, nrs. 16/01340 en 16/01341
ECLI:NL:GHARL:2019:1858

Verhuurderheffing vormt voor beheerstichting van een hofje geen individuele en buitensporige last II

2019/786

19/01109

Gerechtshof Amsterdam 17 januari 2019, nrs. 18/00120 en 18/00510
ECLI:NL:GHAMS:2019:83

Belanghebbende maakt aftrek diverse specifieke zorgkosten en giften niet aannemelijk

2019/554

19/02380

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 29 maart 2019, nrs. 18/00111, 18/00112, 18/00113 en 18/00114

ECLI:NL:GHSHE:2019:1207

Hof wijst verzoek om herziening af

2019/1534

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd 

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

18/03250

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 16/00759 en 16/00760

18/03648

Gerechtshof Amsterdam 12 juli 2018, nr. BK/BK-AMS 17/00412

18/05120

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden nrs. 18/00476 en 18/00477

19/00184

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 december 2018, nr. 17/01146
ECLI:NL:GHARL:2018:10439

19/00218

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (fis) 20 november 2018, nrs. CUR2018H00027 en CUR2018H00028
ECLI:NL:OGHACMB:2018:234

19/00552

Gerechtshof Den Haag 15 januari 2019, nr. 18/00519
ECLI:NL:GHDHA:2019:1755

19/00696

Rechtbank Amsterdam nr. AMS 17/6830

19/00885

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 januari 2019, nr. 16/03925

19/00887

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 januari 2019, nr. 16/03926

19/00889

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 januari 2019, nr. 16/03928

19/00890

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 januari 2019, nr. 16/03929

19/00891

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 januari 2019, nr. 16/03930

19/01178

Rechtbank Den Haag 17 januari 2019, nr. SGR 18/2444 Ven SGR 18/2445 V

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.