Vooraankondiging arresten Hoge Raad 24 mei 2019

maandag 20 mei 2019 NTFR 370x gelezen

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 24 mei aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel  80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Klik dan hier  voor een kennismakingsabonnement van drie maanden

 

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

18/00135

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 november 2017, nr. 16/00292
ECLI:NL:GHSHE:2017:5282

Berekening KIA indien lid samenwerkingsverband tevens buitenvennootschappelijke investeringen heeft gedaan

2018/544

 

Conclusie A-G Niessen 18 juli 2018
ECLI:NL:PHR:2018:833

Voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt totale investering maatschap in aanmerking genomen

2018/1969

18/02440

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 april 2018, nr. 16/03586
ECLI:NL:GHSHE:2018:1820

Geen heffing over lijfrente-uitkering omdat schijn van bewuste standpuntbepaling is gewekt

2018/1886

18/03155

Rechtbank Gelderland 12 juni 2018, nr. AWB 16/6715
ECLI:NL:RBGEL:2018:2577

Is sprake van een tegenprestatie bij vervreemding aanmerkelijk belang?

2018/1862

18/04658

Gerechtshof Den Haag 25 september 2018, nrs. 18/00355 en 18/00356
ECLI:NL:GHDHA:2018:2618

Hof wijst verzoek aanhouding voor getuigenverhoor af I

2018/2681

18/04813

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 oktober 2018, nr. 16/03574
ECLI:NL:GHSHE:2018:4234

Rechtmatigheid informatiebeschikking; inspecteur mocht huurcontracten opvragen voor waardebepaling box 3-panden

2019/60

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

18/02897

Gerechtshof Den Haag 25 mei 2018, nr. BK-17/00791
ECLI:NL:GHDHA:2018:1302

Ten onrechte teruggaaf van ingehouden bijdrage Zvw voor ingezetene van Nederland met familiebanden in Thailand

2018/1364

18/03107

Gerechtshof Amsterdam 14 juni 2018, nr. 17/00390
ECLI:NL:GHAMS:2018:2441

Pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen niet in strijd met de wet en Europeesrechtelijke bepalingen

2018/2498

18/03884

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 september 2018, nr. 18/00006
ECLI:NL:GHARL:2018:7687

Belanghebbende maakt hogere aftrek voor (extra) vervoerskosten wegens invaliditeit niet aannemelijk

2018/2145

18/04107

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nrs. 16/00380 t/m 16/00386
ECLI:NL:GHARL:2018:7555

Vergoeding immateriële schade wegens overschrijding redelijke termijn

2018/2094

18/04659

Gerechtshof Den Haag 25 september 2018, nrs. 18/00353 en 18/00354
ECLI:NL:GHDHA:2018:2619

Hof wijst verzoek aanhouding voor getuigenverhoor af II

2018/2716

18/04687

Gerechtshof Den Haag 2 oktober 2018, nr. 18/00397
ECLI:NL:GHDHA:2018:2581

Belanghebbende maakt lager gebruikelijk loon niet aannemelijk

2018/2443

19/00139

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 november 2018, nr. 18/00122
ECLI:NL:GHARL:2018:10261

Bezwaren tegen in één geschrift opgenomen WOZ-beschikkingen worden voor de Awb en het BPB aangemerkt als één bezwaar

2018/2923

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

18/02346

Rechtbank Gelderland nr. AWB 17/4261

18/03608

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 juli 2018, nr. 16/00083

18/04046

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nr. 17/00586

18/04047

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nr. 17/00578

18/04048

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nr. 17/00584

18/04049

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nr. 17/00580

18/04050

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nr. 17/00579

18/04058

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nr. 17/00582

18/04059

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nr. 17/00583

18/04060

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nr. 17/00585

18/04106

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, nr. 16/00387

18/04424

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch nrs. 17/00703 en 17/00704

18/04657

Gerechtshof Den Haag 25 september 2018, nrs. 18/00357 en 18/00358

18/04882

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch nr. 17/00704

19/00099

Gerechtshof Amsterdam 22 november 2018, nr. BK/BK-AMS 17/00473

19/00100

Gerechtshof Amsterdam 22 november 2018, nr. BK/BK-AMS 17/00474

19/00470

Rechtbank Den Haag 10 januari 2019, nr. SGR 18/5432 V

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.