Vooraankondiging arresten Hoge Raad 30 november 2018

maandag 26 november 2018 NTFR 388x gelezen

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 30 november aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Klik dan hier  voor een kennismakingsabonnement van drie maanden.

 

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

13/03931bis

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 juli 2013, nr. 12/00627
ECLI:NL:GHARL:2013:4677

Legesverordening Amersfoort onverbindend wegens strijdigheid met opbrengstlimiet van art. 12 Machtigingsrichtlijn

2013/1725

 

Conclusie A-G IJzerman 20 november 2014, nr. 13/03931
ECLI:NL:PHR:2014:2238

Advocaat-generaal adviseert tot het stellen van prejudiciële vragen over strijdigheid van legesverordening met Dienstenrichtlijn en Machtigingsrichtlijn

2015/387

 

HR 5 juni 2015, nr. 13/03931
ECLI:NL:HR:2015:1467

Hoge Raad stelt in kader van legesheffing prejudiciële vragen over toepasselijkheid en uitleg van Dienstenrichtlijn

2015/1801

 

Conclusie A-G IJzerman 25 juni 2018 nr. 13/03931bis
ECLI:NL:PHR:2018:760

A-G adviseert verwijzing voor onderzoek naar strijdigheid van legesheffing met Europese richtlijnen

2018/1769

17/01640

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (fis) 23 januari 2017, nrs. AUA2016H00023, AUA2016H00024, AUA2016H00025 en AUA2016H00026

 

 

Conclusie A-G Wattel 30 januari 2018
ECLI:NL:PHR:2018:132

Arubaans ondernemersbegrip voor belasting op bedrijfsomzetten moet volgens A-G Wattel hetzelfde worden uitgelegd als belastingplichtige in Btw-richtlijn

2018/673

17/04543

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 augustus 2017, nr. 16/01058
ECLI:NL:GHARL:2017:6787

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing op de verkrijging van fictieve onroerende zaken

2017/2255

 

Conclusie A-G Wattel 30 mei 2018
ECLI:NL:PHR:2018:615

Bedrijfsopvolgingsvrijstelling van toepassing op de verkrijging van fictieve onroerende zaken

2018/1478

17/06138

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 november 2017, nr. 17/00696
ECLI:NL:GHARL:2017:10140

Hoewel zij beroepsbeoefenaar is, is kaakchirurge geen ondernemer voor de inkomstenbelasting

2018/591

18/00288

Gerechtshof Den Haag 19 december 2017, nr. BK-17/00706
ECLI:NL:GHDHA:2017:3606

Verzoek 30%-regeling moet worden getoetst op moment van tewerkstelling

2018/651

 

Conclusie A-G Niessen 5 september 2018
ECLI:NL:PHR:2018:1021

Toetsing of voldaan is aan voorwaarden 30%-regeling geschiedt naar tijdstip totstandkoming arbeidsovereenkomst

2018/2240

18/01799

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 november 2016, nr. 15/00791
ECLI:NL:GHSHE:2016:5006

Belanghebbende voldoet niet aan voorwaarden voor reisaftrek

2017/899

18/01881

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 maart 2018, nrs. 16/03716 t/m 16/03719
ECLI:NL:GHSHE:2018:1640

Van 'fishing expedition' is geen sprake; informatiebeschikkingen zijn terecht gegeven

2018/1422

18/02567

Gerechtshof Amsterdam 1 mei 2018, nr. 17/00379
ECLI:NL:GHAMS:2018:1611

Verkrijging aandelen in onroerendgoed-bv door dochter van aandeelhouder is vrijgesteld

2018/2362

18/02813

Gerechtshof Amsterdam 17 mei 2018, nr. 17/00130
ECLI:NL:GHAMS:2018:1613

Bij wijziging van onderlinge verhouding gemeenschappelijke inkomens- en vermogensbestanddelen is voor navordering geen nieuw feit nodig

2018/2265

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

17/05953

Gerechtshof Den Haag 7 november 2017, nr. BK-17/00390
ECLI:NL:GHDHA:2017:3256

 Navordering resultaat uit lucratief belang mogelijk door kwade trouw

2017/2975

18/00980

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 november 2017, nr. 16/7942
ECLI:NL:RBZWB:2017:7103

Beroep tegen vervallen invorderingskosten niet-ontvankelijk: wel een belang, maar te laat

2018/308

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

18/00764

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 januari 2018, nr. BK-SHE 16/03778

18/00937

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 september 2017, nr. BK-SHE 16/03649

18/00999

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 september 2017, nr. BK-SHE 16/03648

18/01278

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 maart 2018, nr. 17/00683

18/01902

Rechtbank Amsterdam 22 maart 2018, nrs. AMS 17/2545 V, AMS 17/2549 V, AMS 17/2551 V, AMS 17/2553 v, AMS, 17/2556 V, AMS 17/2558 V, AMS 17/2560 V, AMS 17/2562 V, AMS, 17/2566 V, AMS 1 7/2567 V, AMS 17/2572 V, AMS 17/2578 V, AMS 17/2580 V, AMS 17/3262 V, AMS 3 7/3263 V en AMS 17/3264 V

ECLI:NL:RBAMS:2018:5395

18/03028

Rechtbank Den Haag 22 mei 2018, nr. SGR 17/3744

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.