Vooraankondiging arresten Hoge Raad 7 juni 2019

dinsdag 4 juni 2019 NTFR 376x gelezen

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 7 juni aanstaande de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Klik dan hier  voor een kennismakingsabonnement van drie maanden

 

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

17/04077

Rechtbank Noord-Holland 12 juli 2017, nr. HAA 16/1776
ECLI:NL:RBNHO:2017:5663

Liquidatieverliesregeling; verbondenheid moet getoetst worden direct na de overdracht van de ondernemingsactiviteiten

2017/2039

 

Conclusie A-G Wattel 8 maart 2018
ECLI:NL:PHR:2018:232

A-G Wattel belicht begrip 'is voortgezet’ uit antimisbruikbepaling liquidatieverliesregeling deelnemingsvrijstelling

2018/796

17/04083

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 13 juli 2017, nr. 16/00007
ECLI:NL:GHSHE:2017:3228

Verzoek teruggaaf btw over oninbare huurschuld is te laat ingediend

2017/2460

 

Conclusie A-G Ettema 28 september 2018
ECLI:NL:PHR:2018:1080

Verzoek teruggaaf btw over oninbare huurschuld tijdig ingediend

2019/425

18/04333

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 september 2018, nrs. 17/00743 en 17/00744
ECLI:NL:GHSHE:2018:3704

In bijlage verordening genoemde NEN-normen vallen niet onder publicatieverplichting

2018/2783

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

17/05587

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 oktober 2017, nr. 16/00275
ECLI:NL:GHSHE:2017:4577

Geen herziening mogelijk van tijdens regime landbouwregeling niet in aftrek gebrachte voorbelasting op opfokkosten

2017/2753

 

Conclusie A-G Ettema 1 augustus 2018
ECLI:NL:PHR:2018:918

Geen herziening mogelijk van tijdens regime landbouwregeling niet in aftrek gebrachte voorbelasting op opfokkosten

2018/2607

18/00086

Gerechtshof Den Haag 8 december 2017, nrs. BK-17/00498 en BK-17/00499
ECLI:NL:GHDHA:2017:4174

Naheffingsaanslag binnen de vijfjaarstermijn opgelegd

2018/1016

18/02980

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 juni 2018, nrs. 16/03815 en 16/03816
ECLI:NL:GHSHE:2018:2635

Belanghebbende is belasting- en premieplichtig in Nederland

2018/2291

 

Hoge Raad 8 maart 2019
ECLI:NL:HR:2019:324

Belanghebbende is belasting- en premieplichtig in Nederland (art. 81.1 Wet RO)

2019/659

18/03269

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 juni 2018, nr. 17/00135
ECLI:NL:GHSHE:2018:2706

Heffing kan niet worden uitgesteld tot realisatiemoment waardestijging

2018/2316

18/04097

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 augustus 2018, nr. 17/00720
ECLI:NL:GHSHE:2018:3654

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing omdat niet is voldaan aan bezitseis van één jaar

2018/2635

18/04148

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 augustus 2018, nr. 17/00629
ECLI:NL:GHSHE:2018:3551

Terechte aanslag watersysteemheffing van € 5,24 voor eigenaar natuurterrein

2018/2556

18/04245

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 augustus 2018, nrs. 17/00022 t/m 17/00024
ECLI:NL:GHARL:2018:7681

Verordeningen Rioolheffing 2013 en 2014 van de gemeente Nijmegen zijn verbindend

2018/2083

18/04667

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 oktober 2018, nr. 17/00773
ECLI:NL:GHARL:2018:8807

 Activiteiten van belanghebbende vormen geen bron van inkomen

2018/2495

18/04855

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 oktober 2018, nrs. 17/01401 en 17/01402
ECLI:NL:GHARL:2018:9147

Kosten in verband met terugvorderen alimentatie niet aftrekbaar

2018/2509

18/04962

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2018, nr. 17/00641
ECLI:NL:GHSHE:2018:4327

Legesheffing op basis van normbedragen bouwkosten is niet onredeljk of willekeurig

2019/258

18/04991

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 februari 2019, nr. 18/00130
ECLI:NL:GHSHE:2019:574

Stelling dat box 3-heffing een buitensporige last betreft, is onvoldoende onderbouwd

2019/1043

19/00436

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 december 2018, nr. 17/01291
ECLI:NL:GHARL:2018:10982

Belanghebbende mag vertrouwen ontlenen aan de aan haar afgegeven VAR-wuo

2019/194

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

17/05589

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 oktober 2017, nr. 16/00273

 

Conclusie A-G Ettema 1 augustus 2018
ECLI:NL:PHR:2018:919, NTFR 2018/2607

Geen herziening mogelijk van tijdens regime landbouwregeling niet in aftrek gebrachte voorbelasting op opfokkosten

17/05590

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 oktober 2017, nr. 16/00274

 

Conclusie A-G Ettema 1 augustus 2018
ECLI:NL:PHR:2018:932, NTFR 2018/2607

Geen herziening mogelijk van tijdens regime landbouwregeling niet in aftrek gebrachte voorbelasting op opfokkosten

17/05591

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 oktober 2017, nr. 16/00276

 

Conclusie A-G Ettema 1 augustus 2018
ECLI:NL:PHR:2018:933, NTFR 2018/2607

Geen herziening mogelijk van tijdens regime landbouwregeling niet in aftrek gebrachte voorbelasting op opfokkosten

17/05592

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 oktober 2017, nr. 16/00277

 

Conclusie A-G Ettema 1 augustus 2018
ECLI:NL:PHR:2018:934, NTFR 2018/2607

Geen herziening mogelijk van tijdens regime landbouwregeling niet in aftrek gebrachte voorbelasting op opfokkosten

18/04100

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 augustus 2018, nr. 17/00721

18/04247

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 augustus 2018, nrs. 17/00105 t/m 17/00127, 17/00133 t/m 17/00173, 17/00175 t/m 17/00194

18/04248

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 augustus 2018, nr. 17/00200

18/04249

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 augustus 2018, nrs. 17/00195 t/m 17/00198

18/04489

Gerechtshof Amsterdam nr. 17/00326

18/04495

Gerechtshof Amsterdam nr. 17/00325

18/04535

Gerechtshof Amsterdam nr. 17/00180

18/04656

Gerechtshof Den Haag nr. 18/00742

18/04862

Gerechtshof Amsterdam 9 oktober 2018, nrs. 17/00312 en 17/00313

18/04894

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 oktober 2018, nr. 17/01403

18/04964

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2018, nr. 17/00640

ECLI:NL:GHSHE:2018:4326

19/00888

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 januari 2019, nr. 16/03927

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.