Vooraankondiging arresten Hoge Raad 8 november 2019

maandag 4 november 2019 NTFR 333x gelezen

Onder voorbehoud zal de Hoge Raad op vrijdag 8 november 2019 de volgende arresten in genoemde zaken wijzen. De met toepassing van artikel 80a RO en 81 RO te wijzen arresten zijn ook in dit overzicht opgenomen.

Via de link van het NTFR-nummer kunnen NTFR-abonnees de samenvatting van de uitspraak bekijken. Nog geen abonnement op het NTFR?  Klik dan hier  voor een kennismakingsabonnement van drie maanden.

 

Arresten met voorliggende uitspraak behandeld in NTFR

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

18/01352

Gerechtshof Den Haag 20 februari 2018, nrs BK-17/00749 en 17/00750

ECLI:NL:GHDHA:2018:400
Met banken gesloten renteswapcontracten ten onrechte gepassiveerd op fiscale balansen

2018/1213

 

Conclusie A-G Wattel 23 augustus 2018
ECLI:NL:PHR:2018:857

 

18/03677

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 juli 2018, nrs. 16/03775 en 16/03776
ECLI:NL:GHSHE:2018:3058, 2012

Geen willekeurige afschrijving op appartementen in B&B

2018/2661

19/00779

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 december 2018, nrs. 17/00814 t/m 17/00818, ECLI:NL:GHSHE:2018:5487

Woning blijft tijdens uitzending eigen woning; kraakwachtsituatie

2019/1556

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak in NTFR is gepubliceerd zonder samenvatting

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

NTFR-nr.

16/01523

Gerechtshof Amsterdam 10 februari 2016, nr. 14/00285
ECLI:NL:GHAMS:2016:676

GN-indeling van mediaspelers

2016/874

 

HR 6 april 2018
ECLI:NL:HR:2018:522

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over mogelijkheid van herziening en verjaringstermijn

2018/1044

18/00405

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 december 2017, nr. 16/03807
ECLI:NL:GHSHE:2017:5774

Geen verlaagd OB-tarief op verstrekken alcoholhoudende dranken bij lunches en diners

2018/2018

18/00768

Gerechtshof Amsterdam 11 januari 2018, nr. 17/00031
ECLI:NL:GHAMS:2018:85

GN-indeling van tonijnvlees

2018/219

18/00998

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 januari 2018, nr. 17/00260
ECLI:NL:GHARL:2018:986

Bijdrage voor deelname aan ledenprijzensysteem is belast naar het algemene tarief

2019/2134

 

Conclusie A-G Ettema 31 oktober 2018
ECLI:NL:PHR:2018:1518

 

 

18/03702

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 juli 2018, nrs. 16/03773 en 16/03774
ECLI:NL:GHSHE:2018:3057

Onderneemster met daarnaast een fulltime baan en nevenfuncties voldoet niet aan urencriterium

2018/2496

18/04586

Gerechtshof Den Haag 19 september 2018, nr. 17/00898
ECLI:NL:GHDHA:2018:2447

Aanslagen rioolheffing Drechtsteden bevoegdelijk opgelegd; wettelijke rente verschuldigd over vergoeding van immateriële schade II

2019/802

18/04587

Gerechtshof Den Haag 19 september 2018, nr. 17/00899
ECLI:NL:GHDHA:2018:2448

Aanslagen rioolheffing Drechtsteden bevoegdelijk opgelegd; wettelijke rente verschuldigd over vergoeding van immateriële schade III

2019/803

18/04588

Gerechtshof Den Haag 19 september 2018, nr. 17/00897
ECLI:NL:GHDHA:2018:2446

Aanslag rioolheffing Drechtsteden bevoegdelijk opgelegd

2019/801

18/04589

Gerechtshof Den Haag 19 september 2018, nr. 17/00900
ECLI:NL:GHDHA:2018:2449

Aanslagen rioolheffing Drechtsteden bevoegdelijk opgelegd; wettelijke rente verschuldigd over vergoeding van immateriële schade I

2019/757

19/00744

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 januari 2019, nrs. 16/00877 en 16/00878
ECLI:NL:GHARL:2019:350

Voor berekening vermindering gebruikte auto dient marge-auto als referentievoertuig I

2019/249

19/01526

Gerechtshof Den Haag 31 juli 2018, nr. 000977-18
ECLI:NL:GHDHA:2018:1913

Wrakingsverzoek: weigering uitstel en vrouwelijke samenstelling zetel leveren geen schijn van partijdigheid op

2018/2228

 

HR 18 oktober 2019
ECLI:NL:HR:2019:1631

Arrest wordt vervallen verklaard omdat nog niet op het wrakingsverzoek was beslist

2019/2682

19/02225

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 maart 2019, nr. 18/00105
ECLI:NL:GHARL:2019:2615

Heffingsambtenaar heeft onroerende zaak correct afgebakend

2019/938

 

Arresten waarvan de voorliggende uitspraak niet (in NTFR) is gepubliceerd

 

Rolnr. HR

Gegevens voorliggende uitspraak

18/03539

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 juli 2018, nr. 17/00416
ECLI:NL:GHSHE:2018:2857

 

Conclusie A-G Niessen 16 april 2019
ECLI:NL:PHR:2019:408
NTFR 2019/1456
Schumacker-norm moet worden betrokken op het gezinsinkomen

19/01771

Centrale Raad van Beroep 7 februari 2019, nr. 17/3824 ANW
ECLI:NL:CRVB:2019:461

19/03491

Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2019, nrs. 17/00454, 17/00457 t/m 17/00462, 19/00024 en 19/00025

19/03911

Centrale Raad van Beroep 8 juli 2019, nr. 17/8241 AOW
ECLI:NL:CRVB:2019:2471

19/03996

Centrale Raad van Beroep 28 juni 2019, nr. 18/5000
ECLI:NL:CRVB:2019:2099

 

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.