Wat gaat er gebeuren met de btw?

maandag 19 november 2018 Marja van den Oetelaar 1591x gelezen

Er staan behoorlijk wat wijzigingen op stapel bij de btw. Zo gaat onder meer na 25 jaar het systeem van intracommunautaire leveringen op de schop. Maar behalve deze ingrijpende wijziging voor de handel met andere EU-landen, staat er nog veel meer te gebeuren. Zorg dat u bent voorbereid.

Wijzigingen per 1 januari 2019

Het verlaagde tarief stijgt van 6% naar 9%. Om ondernemers niet met extra administratieve lasten op te zadelen, zal de Belastingdienst niet naheffen op in 2018 betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden. 

 

Nieuwe voucherregeling

De Belastingdienst gaat onderscheid maken tussen vouchers voor enkelvoudig en voor meervoudig gebruik. Van een voucher voor enkelvoudig gebruik is sprake als direct bij uitgifte bekend is welk EU-land heft en hoeveel btw is verschuldigd. Als dit niet vast staat, is sprake van een voucher voor meervoudig gebruik. Bij een enkelvoudige voucher moet men de btw betalen bij uitgifte/verkoop. Bij een meervoudige voucher pas bij inwisseling.     

 

Wijziging in de sportvrijstelling

Als sportverenigingen hun leden de gelegenheid bieden om sport te beoefenen, valt deze activiteit onder een btw-vrijstelling. Deze vrijstelling wordt uitgebreid met het bieden van sportgelegenheid door sportorganisaties aan niet-leden. De vrijstelling is niet van toepassing als winst wordt beoogd.

 

Aanpassing nultarief voor zeescheepvaart

Het nultarief op de levering en bevoorrading van zeeschepen en diensten aan die schepen wordt aangepast. Deze schepen moeten dan voor tenminste 70% daadwerkelijk worden gebruikt voor de vaart op volle zee.   

 

Brexit 29 maart 2019

Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat op 29 maart 2019 de EU. Op moment van schrijven lijkt een voorlopig akkoord te zijn bereikt, dat echter in hoog tempo weer onder druk komt te staan. Zou het toch tot een harde Brexit komen, dan hebben transacties tussen partijen uit het VK en EU-lidstaten geen intracommunautair karakter meer met alle gevolgen van dien.   

 

Vervanging kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling wordt per 1 januari 2020 vervangen door een omzet gerelateerde vrijstelling. Wil een ondernemer deze vrijstelling al op 1 januari 2020 toepassen, dan moet hij voor 20 november 2019 een verzoek indienen. Als de ondernemer dan op jaarbasis voor minder dan € 20.000 aan omzet heeft die in Nederland aan de heffing van btw is onderworpen, mag hij geen btw vermelden op zijn facturen en heeft hij geen recht op aftrek van voorbelasting. De regeling gaat ook voor rechtspersonen gelden. 

  

Wijzigingen in e-commerce: registratie in het buitenland minder vaak nodig

Ondernemers die digitale diensten verlenen aan particulieren in andere landen van de EU wonen, moeten nu de btw van het land waar die particulier woont afdragen. Gelukkig kan deze btw via een speciale aangifte (MOSS-aangifte) worden aangegeven en voldaan. Vanaf 1 januari 2019 mogen ondernemers die voor minder dan € 10.000 per jaar aan digitale diensten verlenen aan particulieren in andere landen van de EU ervoor kiezen om Nederlandse btw aan te geven en af te dragen. Daarnaast hoeft nog maar één bewijsstuk te worden aangeleverd van de woonplaats van de particulier. Dit laatste geldt alleen als de omzet per jaar van digitale diensten aan particulieren in andere EU landen minder dan € 100.000 bedraagt.

 

De ondernemer die goederen verkoopt via zijn webwinkel hoeft zich in 2021 en latere jaren niet langer te laten registeren in de landen waar hij de drempels voor afstandsverkopen heeft overschreden. De ondernemer die voor meer dan € 10.000 per jaar aan verkopen aan particulieren in andere EU landen verricht, moet weliswaar de btw van het land van de particulieren berekenen maar mag deze buitenlandse btw op een One-Stop Shop (OSS) aangifte afdragen. Ook de buitenlandse btw die een ondernemer verschuldigd is voor het verrichten van de op de B2B hoofdregel uitgezonderde diensten kan op een OSS aangifte worden afgedragen. De vrijstelling op invoer van goederen met een geringe waarde (€ 22) wordt afgeschaft en zal worden vervangen door een speciaal vereenvoudigd invoer regime voor zendingen tot € 150.

 

Nieuw btw-systeem verkopen EU-ondernemers per 1 juli 2022

Er komt een nieuw btw-systeem voor verkopen aan ondernemers binnen de EU. Als men nu goederen levert aan een ondernemer in een ander EU land, is dat een intracommunautaire levering. Deze is belast in het land van vertrek van de goederen met 0% btw. De afnemer geeft een intracommunautaire verwerving in het land van aankomst van de goederen aan. Met ingang van 1 juli 2022 moet de ondernemer de btw van het land van aankomst berekenen aan zijn afnemer. Alleen als de afnemer als een ‘Certified Taxable Person’ is aan te merken, zou de heffing van de btw van het bestemmingsland naar hem worden verlegd. Veel lidstaten, waaronder Nederland, is tegen de invoering van dit concept. Het is de vraag of het idee van de ’Certified Taxable Person’ het gaat halen.  

 

Mr. Marja van den Oetelaar is mede-eigenaar van The VAT Consultancy Firm B.V.

 

Meer weten?

Meer weten over de voorgestelde wijzingingen van de btw? Kom dan op 13 december naar de BTW-update! Vier topspecialisten uit de btw-praktijk praten u bij over de voorgestelde wijzigingen en de mogelijke fiscale gevolgen.

> Meer informatie en aanmelden  

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.