Wet arbeidsmarkt in balans grotendeels in werking per 1 januari 2020

woensdag 24 juli 2019 Anne-Marie Noordenbos 442x gelezen

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt grotendeels met ingang van 1 januari 2020 in werking. Het besluit van 11 juli 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans is in het Staatsblad geplaatst.

Een aantal onderdelen treedt niet of op een later tijdstip in werking. Artikel I, onderdeel K, onder 1, treedt deels op een later tijdstip in werking. Het betreft de compensatie voor de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte, pensionering of overlijden van de werkgever. Vanwege de maximale verandercapaciteit kan UWV de noodzakelijke systeemaanpassingen voor deze compensatieregeling pas doorvoeren ná invoering en inwerkingtreding van de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, dus ná 1 april 2020. In het najaar zal de inwerkingtredingsdatum van dit onderdeel worden vastgelegd.

Het in artikel II, onderdeel D, opgenomen vierde tot en met zesde lid van artikel 8a, treedt in werking met ingang van 1 januari 2021. Het betreft hier de bepalingen die zien op de adequate pensioenregeling voor payroll.

Meer informatie: Staatsblad 2019, 266, 18 juli 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.