Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen

woensdag 29 mei 2019 Anne-Marie Noordenbos 420x gelezen

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen. De wet treedt op 1 januari 2020 in werking.

De fracties van SGP, ChristenUnie, Fractie-Duthler, VVD, CDA, OSF en D66 stemden voor, de fracties van PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden tegen. Ook werd gestemd over twee moties die tijdens het debat een week eerder waren ingediend. De motie-Schalk over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar werd aanvaard. De motie-Van de Ven en Oomen-Ruijten die de regering verzocht te komen met voorstellen voor nieuw zzp-beleid werd eveneens aanvaard. 

 

Vast contract moet aantrekkelijker worden

Het wetsvoorstel Arbeidsbalans in Balans wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten. Het voorstel beperkt negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico's, of maakt deze duurder en daardoor onaantrekkelijker. Ook beoogt het voorstel het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat. Om dit te bereiken worden voorstellen gedaan om de wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht te herzien. Bovendien wordt het aanbieden van een vast contract aantrekkelijker gemaakt door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten. Tenslotte heeft minister Koolmees de commissie Borstlap aangesteld, deze commissie onderzoekt de gewenste inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst. Want alleen stappen zetten voor de urgente problemen van nu is niet voldoende, vindt minister Koolmees.

Meer informatie: Eerste Kamer, 28 mei 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.