Wetsvoorstel rekening-courantmaatregel gepubliceerd ter consultatie

maandag 4 maart 2019 NTFR 4182x gelezen

Het wetsvoorstel met de rekening-courantmaatregel is gepubliceerd ter consultatie. Ab-houders moeten volgens de op Prinsjesdag aangekondigde maatregel box 2-belasting betalen voor zover ze meer dan € 500.000 lenen van hun vennootschap.

De hoofdlijnen zijn de volgende:
- Als de totale som van de relevante schulden meer dan € 500.000 bedraagt, wordt het meerdere als fictief regulier voordeel uit aanmerkelijk belang aangemerkt.
- Alle typen schulden, ongeacht de aanwending, vallen onder de regeling. Saldering met vorderingen vindt niet plaats.
- Uitgezonderd wordt de eigenwoningschuld voor de eigenwoningregeling van box 1, voor zover ter zake van die schuld een recht van hypotheek is verstrekt als bedoeld in Boek 3, titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. Alleen voor op 31 december 2021 bestaande eigenwoningschulden geldt de laatstgenoemde voorwaarde niet.
- De som van de schulden wordt vastgesteld aan het einde van het kalenderjaar.
- De voorgestelde maatregel heeft alleen gevolgen voor de bepaling van het inkomen uit aanmerkelijk belang en werkt niet door naar de overige fiscale wet- en regelgeving. Als de schuld in box 3 valt, verlaagt de (bovenmatige) schuld nog steeds de rendementsgrondslag.
- De maatregel heeft geen civielrechtelijke betekenis, de lening blijft civielrechtelijk bestaan en dus de rente- en aflossingsverplichtingen. De waardering van de corresponderende vordering door de vennootschap wijzigt niet.
- Om bij inwerkingtreding dubbele heffing te voorkomen, wordt voor het bedrag van de fictief reguliere voordelen waarover inkomstenbelasting is verschuldigd in 2022, bij latere vervreemding van het aanmerkelijk belang een korting op het vervreemdingsvoordeel verleend.
- De aanmerkelijkbelanghouder wordt niet individueel maar met zijn partner gezamenlijk in de heffing betrokken, ongeacht wie de schulden aanging.
- De maatregel geldt ook voor schulden die met de aanmerkelijkbelanghouder verbonden personen hebben aan de vennootschap van de aanmerkelijkbelanghouder. 
 

Inwerkingtreding

De consultatie over de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, zoals de officiële naam luidt, staat slechts open tot 1 april 2019. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in de zomer ingediend bij de Tweede Kamer, zodat de maatregelen per 1 januari 2022 in werking kunnen treden.

 

> Wettekst Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap

> Memorie van Toelichting Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

> Internetconsultatie Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

 

Meer weten? Kom naar de Masterclass rekening-courantmaatregel: lenen van en aan de B.V. op 14 juni 2019. op 14 juni 2019.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.